Pusat Pengajian Siswazah

Program yang ditawarkan

Ijazah Doktor Falsafah (PhD)

title bottom center

FAKULTI PENGURUSAN DAN MUAMALAH

FAKULTI PENGAJIAN PERADABAN ISLAM

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

FAKULTI PENDIDIKAN

bullet right red PE01 Pendidikan

Ijazah Sarjana (Masters)

title bottom center

FAKULTI PENGURUSAN DAN MUAMALAH

FAKULTI PENGAJIAN PERADABAN ISLAM

FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

FAKULTI PENDIDIKAN

FAKULTI SAINS SOSIAL

bullet right red MT14 Komunikasi

INSTITUT KAJIAN HADIS & AKIDAH

Pusat Pengajian Siswazah

Aras Bawah, Blok Pentadbiran,
Universiti Islam Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

   +603 8911 7000 samb. 1236 / 3561

   pps@uis.edu.my

  pps.uis.edu.my