Ijazah Doktor Falsafah Perakaunan

N/344/8/0491

Kod Programtitle bottom left g 4
PB02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA11140
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Ijazah Doktor Falsafah (Perakaunan) ini menjadi satu landasan dalam memperkasakan ilmu dan kemahiran graduan tentang segala maklumat kewangan disamping menghasilkan penyelidikan yang signifikan dalam bidang perakaunan. Program ini juga adalah seiring dengan perubahan dalam sektor perniagaan dan permintaan masyarakat pada masa kini yang bersifat terkini dan global. Dengan lahirnya para profesional perakaunan, ia diharap dapat membantu meningkatkan nilai keinsanan, seterusnya melahirkan generasi yang bertaqwa, berilmu, berkemahiran dan berintegriti dalam usaha memantapkan profesionalisme perakaunan di persada dunia.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  • Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM) dalam bidang berkaitan* yang diiktiraf oleh Senat Universiti Islam Selangor (UIS); ATAU

  • Kelayakan lain yang diterima oleh Senat UIS sebagai setara dengan Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM).

Pelajar Antarabangsa
  • Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM) dalam bidang berkaitan* yang diiktiraf oleh Senat Universiti Islam Selangor (UIS); ATAU

  • Kelayakan lain yang diterima oleh Senat UIS sebagai setara dengan Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM).

  • Ujian International English Language Testing System (IELTS) dengan skor 6.0, ATAU yang setara dengannya.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Selain membuka laluan kerjaya dalam bidang akademi sebagai tenaga pengajar dan bekerjasama dalam aktiviti penyelidikan, program membuka ruang untuk menyertai pelbagai sektor sama ada sektor awam mahupun korporat bagi menghasilkan penyelidikan yang kreatif dan berinovasi dalam bidang perakaunan bagi membantu proses membuat keputusan.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,870
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 16,370
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 19,400

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
  • Metodologi Penyelidikan
  • Contemporary Issues In Accounting
  Semester 2 - 6
  • Tesis