Ijazah Sarjana Pengajian Al-Hadis

(N/221/7/0205

Kod Programtitle bottom left g 4
MT06
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA08607
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Pembentangan, Penyelidikan & Tesis
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Sarjana Pengajian al-Hadith bertujuan untuk memenuhi keperluan graduan yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Hadith secara disertasi. Calon yang mengikuti program ini mempunyai pilihan untuk memilih status pengajian secara sambilan atau sepenuh masa sesuai dengan jadual peribadi dan kerja mereka.

Program ini menyediakan pelajar dengan ilmu ilmu Hadith. Ia juga menyediakan kecekapan untuk menjelaskan dan menafsirkan ilmu Hadis dan terminologinya, serta menentukan kesahihan sesuatu hadis. Ia membolehkan pelajar mengaplikasikan ilmu hadis dalam menyelesaikan permasalahan seharian. Program ini diiktiraf dan diperakui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 1. Ijazah sarjana muda dalam bidang atau bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 atau setara, seperti yang diterima oleh Senat PPT; atau

 2. Ijazah sarjana muda dalam bidang atau bidang berkaitan atau setara dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75, boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat; atau

 3. Ijazah sarjana muda dalam bidang atau bidang berkaitan atau setaraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang yang berkaitan dan penilaian dalaman yang ketat.

 4. Calon yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman kerja yang berkaitan hendaklah mengikuti kursus prasyarat yang bersesuaian yang ditentukan oleh PPT dan memenuhi PNGK minimum berdasarkan (i) hingga (iii)

Pelajar Antarabangsa
 • Pelajar Antarabangsa perlu memenuhi keperluan Bahasa Inggeris dengan skor minimum 550 untuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ATAU skor 5.5 untuk International English Language Testing System (IELTS).

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Jangkaan prospek kerjaya dalam bidang professional seperti Pendidikan, penyelidikan, pentadbiran, tahqiq hadis serta diplomasi antarabangsa.

 • Graduan dapat berkhidmat di institusi seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kementerian Pembangunan, Wanita dan Belia, Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri serta menganggotai Badan Dakwah seperti PERKIM, ABIM, YADIM dan sebagainya.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 8,860
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 10,930

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
 • Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam
 • Tesis
Syarat Graduasititle bottom left g 4
 • Pembentangan kertas kerja dalam seminar.
 • Penulisan makalah dalam Jurnal.