Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat

N/482/7/0107

Kod Programtitle bottom left g 4
MC03
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA7213
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kerja Kursus
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
1 Tahun 2 Bulan
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun 2 Bulan
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran

 

Maklumat Programtitle bottom left g 4

Sarjana Teknologi Maklumat telah direka untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan, teknik dan kemahiran untuk memenuhi keperluan pasaran semasa dalam menyelesaikan masalah dunia nyata yang berkaitan dengan teknologi maklumat.

Melalui program ini, pelajar berupaya untuk memajukan kerjaya mereka serta mengembangkan kemahiran profesional baharu dalam bidang kerja masing-masing di samping menghasilkan ciptaan atau inovasi baharu untuk organisasi. Kursus-kursus seperti Inovasi IT dan keusahawanan dan Pembangunan Aplikasi Web akan menjadi nilai tambah untuk mereka mewujudkan penyelesaian IT yang inovatif dalam bidang pilihan mereka.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang Teknologi Maklumat atau bidang lain yang setara dengannya dari mana-mana PPT yang diiktiraf dengan PNGK minimum 2.75; atau

 • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang Teknologi Maklumat atau bidang lain yang setara dengannya dari mana-mana PPT yang diiktiraf dengan PNGK 2.75 hingga PNGK 2.5 dan melalui proses penilaian setara; atau

 • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang Teknologi Maklumat atau bidang lain yang setara denganya dari mana-mana PPT yang diiktiraf dengan PNGK minimum 2.0 tertakluk kepada minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; atau

 • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dalam bidang lain dari mana-mana PPT yang diiktiraf dengan syarat mengambil kursus prasyarat yang ditetapkan.

 • Calon tanpa Ijazah Pengkomputeran, modul prasyarat dalam pengkomputeran mesti ditawarkan dengan secukupnya sebagai persediaan untuk pengajian lanjutan mereka.

Pelajar Antarabangsa
 • Syarat kelayakan masuk seperti di atas dengan tambahan:

 • Pelajar antarabangsa haruslah mempunyai bukti penguasaan Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis yang baik, sebagai contoh skala 6.o untuk Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) atau yang setara dengannya.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Menjadi seorang pegawai, jururunding, penyelidik, perancang kepada manamana institusi dan organisasi berkaitan dengan bidang teknologi maklumat

 • Menganalisis maklumat berkaitan pembangunan sistem teknologi maklumat samada sistem tempatan, atas talian/ aplikasi mobil.

 • Menjadi usahawan yang profesional dan berdaya saing disamping mengamalkan prinsip-prinsip keusahawan Islam dalam bidang teknologi maklumat.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 11,890
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,460
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 16,160

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, kertas projek serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Research Methodology In IT
 • Computer Programming
 • Information And Network Technology
 • Database Management
 • Interaction Design
  Semester 2
 • Information Assuarance
 • Falsafah Dan Teknokrat
 • Project Management For It Professionals
 • Ele 1003 Elektif (1)
 • Ele 2003 Elektif (2)
 • Ele 3003 Elektif (3)
  Semester 3
 • Project Paper
  Elektif (Pilih 3)
 • IT Innovation & Entrepreneurship
 • Multimedia Technology
 • Web Application Development
 • Electronic Commerce Technology
 • Interactive Game