Notis Hakcipta

 

UIS adalah pemilik hak cipta semua susun atur, teks, imej, grafik, audio, video dan apa-apa perkara lain yang membawa kepada penciptaan/penghasilan laman web ini kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diterbitkan semula, disalin atau diubahsuai secara keseluruhan atau sebahagiannya, dalam apa cara atau medium sekalipun bagi tujuan komersial dalam apa jua bentuk sekalipun tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada UIS.