Ijazah Sarjana Usuluddin dan Pemikiran Islam

N/221/7/0204

Kod Programtitle bottom left g 4
MT04
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA8612
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Penyelidikan
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Institut Kajian Hadis & Akidah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

-

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  1. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam bidang Pengajian Islam atau yang setaraf dengan PNGK minimum 2.75 daripada 4.00;

  2. Calon-calon dengan PNGK antara 2.50 dan 2.75 boleh diterima masuk sebagai kes rayuan adalah berdasarkan justifikasi tertentu;

  3. Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

  4. Pemegang Ijazah bidang lain yang tidak mempunyai kelayakan formal Pengajian Islam boleh diterima dengan syarat mereka lulus peperiksaan kelayakan yang mengesahkan tahap latar belakang pengetahuan mereka mencukupi. Peperiksaan ini merangkumi penilaian bertulis dan lisan (termasuk temuduga).

Pelajar Antarabangsa
  • Pelajar Antarabangsa perlu memenuhi keperluan Bahasa Inggeris dengan skor minimum 550 untuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ATAU skor 5.5 untuk International English Language Testing System (IELTS).

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Menjadi tenaga pakar dan rujukan dalam amalan pengurusan moden berteraskan Usuluddin di jabatan-jabatan kerajaan, pejabat agama, badan berkanun dan syarikat-syarikat perniagaan selaras dengan hasrat dan dasar kerajaan Malaysia ke arah menjadikan negara ini hub kegemilangan tamadun Islam.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 8,860
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 10,930

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  • Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam
  • Tesis