Ijazah Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)

N/141/7/0067

Kod Programtitle bottom left g 4
MT18
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA08613
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa (Penyelidikan)
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pendidikan
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan) merupakan program bertepatan untuk semua pendidik yang ingin mengembangkan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Penerokaan sistem kempimpinan & pengurusan sekolah serta penyelidikan tempatan dan antarabangsa adalah merupakan aspek utama dalam menganalisa keberkesanan dasar pendidikan. Pelajar akan didedahkan dengan metodologi dan kemahiran penyelidikan yang relevan dengan keperluan penyelidikan dan pendidikan masa kini.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Ijazah Sarjana Muda atau setara dengannya, dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75, seperti yang diterima oleh Senat UIS.: ATAU

 • Ijazah Sarjana Muda atau setara dengannya, dengan minimum PNGK 2.50 tetapi tidak mencapai PNGK 2.75, boleh diterima masuk tertakluk kepada penilaian dalaman yang rapi.; ATAU

 • Ijazah Sarjana Muda atau setara dengannya, yang tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.

Pelajar Antarabangsa
 • Ujian Teaching of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 600, ATAU

 • International English Language Testing System (IELTS) dengan skor 6.0, ATAU yang setara dengannya

 • Jika tiada, perlu menghadiri kursus penguasaan Bahasa Inggeris UIS (termasuk temuduga).

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Kepimpinan Sekolah, Pentadbiran Sekolah Usahawan Pendidikan, Guru, , Pegawai Pendidikan, Ahli Akademik, Penasihat akademik.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 9,370
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,870
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 11,440

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
SEPENUH MASA
  Semester 1
 • Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan
 • Penulisan Akademik
  Semester 2 - 4
 • Tesis
SEPARUH MASA
  Semester 1
 • Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan
 • Penulisan Akademik
  Semester 2 - 6
 • Tesis