Ijazah Sarjana Pengajian Ilmu Qiraat

N/221/7/0217

Kod Programtitle bottom left g 4
MT08
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA8601
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Pembentangan, Penyelidikan & Tesis
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini direkabentuk untuk melahirkan pakar yang mampu mempertingkatkan pengetahuan berkaitan teori-teori penyelidikan dan pendidikan bagi menyelesaikan permasalahan yang relevan dalam bidang pengajian ilmu Qiraat.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  1. Ijazah sarjana muda dalam bidang atau bidang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 atau setara, seperti yang diterima oleh Senat PPT; atau

  2. Ijazah sarjana muda dalam bidang atau bidang berkaitan atau setara dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75, boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat; atau

  3. Ijazah sarjana muda dalam bidang atau bidang berkaitan atau setaraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima tertakluk kepada pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang yang berkaitan dan penilaian dalaman yang ketat.

  4. Calon yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman kerja yang berkaitan hendaklah mengikuti kursus prasyarat yang bersesuaian yang ditentukan oleh PPT dan memenuhi PNGK minimum berdasarkan (i) hingga (iii)

Pelajar Antarabangsa
  • Pelajar Antarabangsa perlu memenuhi keperluan Bahasa Inggeris dengan skor minimum 550 untuk Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ATAU skor 5.5 untuk International English Language Testing System (IELTS).

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Para graduan yang telah mengikuti program ini mempunyai peluang mengisi jawatan sebagai ahli akademik, pensyarah mahupun penyelidik di IPT awam mahupun swasta, di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kementerian Dalam Negeri, Jabatan-jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, serta badan-badan lain yang berkaitan.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 8,860
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 10,930

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  • Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam
  • Tesis
Syarat Graduasititle bottom left g 4
  • Pembentangan kertas kerja dalam seminar.
  • Penulisan makalah dalam Jurnal.