Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat

R2/221/8/0001

Kod Programtitle bottom left g 4
PI01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA0104
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Pembentangan, Penyelidikan & Tesis
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Inggeris & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini direka bentuk untuk melahirkan pakar yang:

 • Berpengetahuan dan berkemahiran menjalankan penyelidikan dalam bidang Pengajian Islam secara ilmiah, kritis, berwibawa dan praktikal.

 • Berupaya menyampaikan hasil kajian dan mempamerkan kemahiran komunikasi interpersonal yang kompeten melalui penyelidikan, persidangan dan penerbitan ilmiah.

 • Berkemampuan menjalankan tanggungjawab akademik dan kemasyarakatan secara professional serta beretika dalam menyelesaikan isu berkaitan dengan Pengajian Islam.

Bidang tujahan bagi program ini meliputi disiplin ilmu Pengajian Islam termasuklah Syariah, Usuluddin, Tafsir, Hadis, Tahfiz & Qiraat, Dakwah dan Bahasa Arab serta apa juga bidang yang mempunyai kaitan dengan Pengajian Islam.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Ijazah Sarjana dalam bidang atau bidang berkaitan yang diterima oleh Senat PPT; atau

 • Kelayakan lain yang setara dengan ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia

Calon yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang atau pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan perlu mengambil kursus prasyarat yang ditetapkan oleh PPT

Pelajar Antarabangsa
 • Seperti syarat di atas beserta;

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 550; atau

 • International English Language Testing (IELTS) dengan skor 5.50

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Layak memegang jawatan tertinggi dalam bidang profesional seperti ketua pengarah, pengarah, timbalan pengarah, pensyarah, felo penyelidik, dekan, timbalan dekan, professor dan professor madya.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Yuran Keseluruhan Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Sepenuh Masa
Yuran Separuh Masa
: RM 1,000
: RM 12,360
: RM 15,860
Yuran Keseluruhan Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Sepenuh Masa
: RM 1,150
: RM 15,390
Struktur Programtitle bottom left g 4
 • Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam
 • Tesis
Syarat Graduasititle bottom left g 4
 • Satu pembentangan kertas kerja seminar dan dua makalah yang diterbitkan dalam jurnal berwasit