Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab

N/224/8/0075

Kod Programtitle bottom left g 4
PI02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA8615
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Pembentangan, Penyelidikan & Tesis
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Inggeris & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini direkabentuk untuk melahirkan pakar yang mampu mempertingkatkan pengetahuan berkaitan teori-teori penyelidikan dan pendidikan bagi menyelesaikan permasalahan yang relevan dalam bidang pengajian bahasa Arab.

Program ini memfokuskan kepada teori-teori penyelidikan berkaitan bidang yang relevan dalam pengajian bahasa Arab merangkumi bidang linguistik teori dan linguistik terapan seperti cabang ilmu morfologi, sintaksis, pedagogi pendidikan dan terjemahan, selain juga melibatkan bidang sastera Arab.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  • Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM) dalam bidang bahasa atau bidang berkaitan yang diterima oleh Senat HEP/PPT.

Pelajar Antarabangsa
  • Seperti syarat di atas beserta;

  • Perlu memenuhi minimum skor IELTS 5.0 atau setara.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Jangkaan prospek kerjaya dalam bidang professional seperti Pendidikan, penyelidikan, penggubalan dasar, pentadbiran, pengurusan dan penterjemahan serta diplomasi antarabangsa.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 15,860
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 15,390

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  • Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam
  • Tesis
Syarat Graduasititle bottom left g 4
  • Pembentangan kertas kerja dalam seminar
  • Penulisan makalah dalam Jurnal