Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan)

R/221/7/0010

Kod Programtitle bottom left g 4
MG02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A10231
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Inggeris & Arab
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
1 Tahun 6 Bulan
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun 6 Bulan
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Syariah & Undang-undang
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Objektif Program:

 • Memberi pengetahuan mendalam terhadap ilmu-ilmu yang diperlukan oleh seorang sarjana dalam bidang Syariah dan pengurusan secara ilmiah, praktis dan komparatif, dengan mengambil kira perkembangan sektor pengurusan Islam dalam dan luar negara.

 • Memberi latihan bersepadu secara analitikal dan kritis sebagai persediaan menjadi pentadbir dalam semua sektor, dengan menggunakan pengetahuan Syariah untuk menyelesaikan masalah dalam pengurusan.

 • Menjana kepakaran dalam bidang Syariah dan pengurusan agar lebih progresif dan aktif sehingga tercapai hasrat menjadi negara contoh dan rujukan dalam pengurusan Islam.

 • Memantapkan kemahiran dalam menjalankan kajian lanjutan yang lebih profesional dalam bidang Syariah dan Pengurusan melalui pengajian sepanjang hayat.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam dari mana-mana universiti dalam dan luar Negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK minimum 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat PPT; atau

 • Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan.

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Pelajar Antarabangsa
 • Perlu memenuhi keperluan Bahasa Inggeris dengan skor minimum 600 untuk Test as English as a Foreign Language (TOEFL) ATAU skor 6.0 untuk International English Language Testing System (IELTS).

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Menjadi tenaga pakar dan rujukan dalam amalan pengurusan moden berteraskan Syariah di jabatan-jabatan kerajaan, institusi agama, institusi Pendidikan, badan berkanun, syarikat-syarikat perniagaan selaras dengan hasrat dan dasar kerajaan Malaysia ke arah menjadikan negara ini hub kegemilangan tamadun Islam.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 13,810
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 14,560
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 17,200

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, kertas projek & peperiksaan

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Al-Maqasid Wa Al-Hikam Al-Tasyri’iyyah
 • Al-Nazariyyat Al-Fiqhiyyah
 • Qawa’id Al-Istinbat Wa Al-Tarjih
 • Mabahith Al-Ta’lil Wa Al-Qiyas
 • Metodologi Penyelidikan
  Semester 2
 • Al-Ijtihadat Al-Fiqhiyyah Al-muasirah
 • Kertas Projek
 • Al-Qanun Al-Dusturi Al-Islami
 • Accounting For Managers
 • Financial Management
  Semester 3
 • Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyyah Al-Mu’asirah
 • Strategic Management
 • Elektif Syariah
 • Elektif Syariah
 • Elektif Pengurusan