Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)

N/345/7/1012

Kod Programtitle bottom left g 4
MG01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A8677
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
1 Tahun 2 Bulan (Maksimum : 2 Tahun 4 Bulan)
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun 4 Bulan (Maksimum : 3 Tahun 2 Bulan)
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Pengajian Perniagaan di peringkat ijazah sarjana secara kerja kursus menyediakan pelajar sarjana dan mengintegrasikan pengetahuan yang didedahkan dan diperoleh dalam bidang muamalah dan pengurusan. Ia juga menggalakkan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah secara kritis, kreatif, dan inovatif berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Program ini sesuai untuk graduan pengurusan dan bukan pengurusan yang ingin meneruskan kerjaya mereka dalam bidang pendidikan. Tambahan pula, ia merupakan nilai tambah dalam meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf atau bidang yang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50 yang diperakui oleh Senat; ATAU

 • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf atau bidang yang berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 dan tidak mencapai 2.50 boleh diterima masuk dengan penilaian dalaman yang rapi berdasarkan justifikasi tertentu; ATAU

 • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf atau bidang yang TIDAK berkaitan dengan PNGK minimum 2.00 yang diperakui oleh Senat dengan pengalaman kerja berkaitan tertakluk kepada penilaian dalaman yang rapi berdasarkan justifikasi tertentu; ATAU

 • Kelayakan lain yang setaraf/berkaitan dengan ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Bagi pelajar antarabangsa, syarat tambahan adalah calon antarabangsa dikehendaki memenuhi keperluan Bahasa Inggeris dengan skor minimum Band 4 bagi MUET ATAU kelayakan setaraf CEFR (Mid B2) – IELTS 6.0, TOEFL iBT 60, Pearson Test of English 59, Cambridge English Qualifications and Tests 169.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Para graduan yang telah mengikuti program ini mempunyai peluang mengisi jawatan sebagai ahli akademik, pensyarah, penyelidik di IPT awam dan swasta atau agensi. Graduan juga dapat meningkatkan kemahiran pemikiran analitikal dan kritis dalam pengurusan tertinggi dalam industri dan perdagangan, baik di sektor awam dan swasta.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,330
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 13,080
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 15,370

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, kertas projek serta peperiksaan

Struktur Programtitle bottom left g 4
 • Organizational Business Management
 • Research Methodology in Business
 • Financial Management
 • Takaful and Risk Management or Entrepreneurship Development
 • Strategic Management
 • Business Law and Ethics or Taxation and Zakat Management
 • Marketing Management
 • Human Resource Management
 • Al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Muamalat
 • Al-Siyasah al-Maliyyah
 • Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah al-Mu’asirah
 • Usul al-Fiqh
 • Business Field Project