Ijazah Sarjana Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus

N/224/7/0087

Kod Programtitle bottom left g 4
MT22
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA10880
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Pembentangan, Penyelidikan & Tesis
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
2 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program bahasa Arab untuk Tujuan Khusus merupakan satu-satunya program seumpamanya yang ditawarkan di Malaysia. Ianya dirangka bagi melayakkan calon Ijazah Sarjana untuk menjalankan kajian dan penyelidikan yang berwibawa secara ilmiah dan saintifik. Menghasilkan karya-karya yang bermutu dan autentik sebagai rujukan dalam bidang bahasa Arab untuk Tujuan Khusus atau yang berkait dengannya. Melakukan transformasi pendekatan dalam kajian berkaitan dalam bidang bahasa Arab untuk Tujuan Khusus dan menjadi tenaga pakar dan profesional dalam bidang tersebut yang akan menjadikan Malaysia sebagai pusat keilmuan dunia.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Sarjana Muda yang diiktiraf dalam bidang Bahasa Arab atau bidang yang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat PPT; atau;

 • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam bidang Bahasa Arab atau bidang yang berkaitan dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75; boleh diterima masuk bergantung kepada penilaian dalaman yang rapi; atau

 • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam bidang Bahasa Arab atau bidang yang berkaitan dengan sekurang-kurang PNGK antara 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan, boleh diterima masuk bergantung kepada penilaian dalaman yang rapi; atau

 • Calon yang tiada kelayakan dalam bidang yang berkaitan atau mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut;

  1. memenuhi kelayakan minimum PNGK 2.75 sehingga PNGK 2.00

  2. mencapai sekurang-kurangnya B2 dalam CEFR (Common European Framework of Reference): tahap penguasaan Bahasa Arab (atau setara dengannya), DAN

  3. mengambil Kursus Pra Syarat (Merangkumi bidang Linguistik, Fonetik, Sintaksis, Semantik atau kursus yang setara dengan program)

Pelajar Antarabangsa
 • Calon Antarabangsa dikehendaki memenuhi keperluan Bahasa Inggeris dengan skor minimum 34 bagi Test os English as a Foreign Language (TOEFL) (Internet based) ATAU skor 5.0 untuk International English Language Testing System (IELTS).

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Menjadi tenaga pengajar dalam bidang bahasa Arab di institusi-institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah, pegawai agama di jabatan-jabatan kerajaan, pejabat agama, pendakwah, motivator dan lain-lain bidang selaras dengan hasrat dan dasar kerajaan Malaysia ke arah menjadikan negara ini hub kegemilangan tamadun Islam.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,650
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 16,150
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 18,220

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, disertasi, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
SEPENUH MASA
  Semester 1
 • Metodologi Penyelidikan Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
 • Isu-Isu Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
 • Pembinaan Kurikulum
 • Bahasa Dalam Sastera Arab
 • Analisis Wacana
  Semester 2
 • Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
 • Pengembangan Kurikulum
 • Analisis Morfologi & Sintaksis Arab
 • Teori & Isu Dalam Terjemahan
  Semester 3
 • Disertasi
  Semester 4
 • Disertasi
SEPARUH MASA
  Semester 1
 • Metodologi Penyelidikan Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
 • Isu-Isu Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
 • Pembinaan Kurikulum
  Semester 2
 • Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus
 • Pengembangan Kurikulum
 • Analisis Morfologi & Sintaksis Arab
 • Teori & Isu Dalam Terjemahan
  Semester 3
 • Bahasa Dalam Sastera Arab
 • Analisis Wacana
 • Disertasi
  Semester 4 - 6
 • Disertasi