Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan

N/142/8/0019

Kod Programtitle bottom left g 4
PE01
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA8632
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa (Penyelidikan)
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pendidikan
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Doktor Falsafah Pendidikan merupakan program yang memberi peluang kepada semua ahli akademik atau individu yang mempunya lulusan ijazah sarjana yang berkaitan dalam pendidikan yang ingin mengembangkan penerokaan dan penyelidikan dalam bidang yang relevan sesuai dengan isu semasa dan perkembangan yang berlaku dalam dunia Pendidikan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan kemahiran dalam melaksanakan penyelidikan secara teori dan praktis bagi mencadangkan penyelesaian terhadap isu dan permasalahan yang dikaji.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  • Ijazah Sarjana (Tahap 7 KKM) dalam bidang berkaitan dari mana-mana universiti dalam dan luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU

  • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
  • Bagi pelajar antarabangsa, ujian Teaching of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 600, ATAU

  • International English Language Testing System (IELTS) dengan skor 6.0, ATAU yang setaraf dengannya.

  • Jika tiada, PPT mesti menawarkan kursus penguasaan Bahasa Inggeris.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Mengisi jawatan tertinggi dalam bidang profesional, sebagai ahli akademik, pensyarah, guru, pengetua, pegawai pentadbir pendidikan, kaunselor, pakar dalam bidang penulisan dan penyelidik di IPT awam atau swasta, sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian-kementerian, Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri serta badan-badan lain yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pembangunan ummah.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 15,860
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 18,890

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
SEPENUH MASA
  Semester 1
  • Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan
  Semester 2 - 6
  • Tesis
SEPARUH MASA
  Semester 1
  • Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan
  Semester 2 - 8
  • Tesis