Fakulti Syariah & Undang-undang

Program yang ditawarkan

Fakulti Syariah dan Undang-undang

Aras 2, Blok Akademik 3,
Universiti Islam Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

   +603 8911 7000 samb. 6313 / 6308

   fsu@uis.edu.my

  fsu.uis.edu.my