Ijazah Sarjana Sains (Multimedia Kreatif)

N/213/7/0303

Kod Programtitle bottom left g 4
MT20
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA8631
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Penyelidikan
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
Min : 2 Tahun, Maks : 4 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
Min : 3 Tahun, Maks : 6 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran
Maklumat Programtitle bottom left g 4

MT20 adalah program di peringkat Sarjana yang mana dijalankan sepenuhnya secara penyelidikan. Matlamat program ini adalah bagi melahirkan graduan yang mampu mengaplikasikan prinsip dan pengetahuan Multimedia Kreatif, meneroka dan menerajui pengurusan dalam bidang Multimedia Kreatif.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  • Lulus Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, KKM) atau yang setara dengannya dengan sekurang-kurangnnya PNGK 2.75 seperti yang diterima oleh SENAT PPT; atau

  • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, KKM) atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan tidak mencapai PNGK 2.75, boleh diterima masuk bergantung kepada penilaian dalaman yang rapi; atau

  • Ijazah sarjana muda (Tahap 6, KKM) atau yang setaraf dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.

Pelajar Antarabangsa
  • Syarat kelayakan masuk seperti di atas dengan tambahan:

  • Pelajar antarabangsa haruslah mempunyai bukti penguasaan Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis yang baik, sebagai contoh skala 6.0 untuk Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS) atau yang setara dengannya.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Para graduan yang telah mengikuti program ini mempunyai peluang mengisi jawatan sebagai ahli akademik, pensyarah mahupun penyelidik di IPT awam mahupun swasta, dan juga boleh terlibat dalam industri.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 8,860
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 10,930

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, disertasi, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
  • Research Methodology In IT
  Semester 2 - Semester 4
  • Tesis