Ijazah Doktor Falsafah Pengurusan

N/345/8/107

Kod Programtitle bottom left g 4
PB01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA10845
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
3 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Doktor Falsafah (PhD) Pengurusan merupakan ijazah penyelidikan tertinggi yang melibatkan penghasilkan tesis penyelidikan selepas menjalani latihan dan penyeliaan berterusan dalam tempoh yang ditetapkan. Hasil kerja Pelajar doktor falsafah dijangka memberi sumbangan yang signifikan kepada bidang tujahan yang dipilih. Melalui program ini pelajar berpeluang meningkatkan pengetahuan dan kemahiran komprehensif dalam bidang kajian masing-masing, menajamkan kepakaran penyelidikan yang dimiliki, serta bersikap professional sebagai pentadbir dan pengamal industri pada masa hadapan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
  • Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM) dalam bidang berkaitan (Pengurusan Sumber Manusia, Pemasaran, Kewangan, Ekonomi Perniagaan, Pengurusan, Keusahawanan, Perniagaan Antarabangsa dan Sistem maklumat perniagaan) yang diiktiraf oleh Senat Universiti Islam Selangor (UIS); ATAU

  • Kelayakan lain yang diterima oleh Senat UIS sebagai setara dengan Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM).

Pelajar Antarabangsa
  • Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM) dalam bidang berkaitan (Pengurusan Sumber Manusia, Pemasaran, Kewangan, Ekonomi Perniagaan, Pengurusan, Keusahawanan, Perniagaan Antarabangsa dan Sistem maklumat perniagaan) yang diiktiraf oleh Senat Universiti Islam Selangor (UIS); ATAU

  • Kelayakan lain yang diterima oleh Senat UIS sebagai setara dengan Ijazah Sarjana (TAHAP 7 KKM).

  • Ujian International English Language Testing System (IELTS) dengan skor 6.0, ATAU yang setara dengannya.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
  • Selepas menamatkan program kedoktoran dalam pengurusan, anda boleh menjadi tenaga pengajar/ pensyarah di institusi pengajian tinggi awam dan swasta, menyertai mana-mana organisasi awam dan korporat sebagai eksekutif tertinggi atau pengurus pentadbiran, atau bekerja secara bebas sebagai perunding pengurusan, pengurusan perubahan, perunding penyelidikan serta bidang lain yang berkaitan dengan pengurusan.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,360
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 15,860
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 18,890

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
  • Metodologi Penyelidikan
  Semester 2 - 6
  • Tesis