APEL.C

APA ITU APEL.C?

title bottom left

 • Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu bagi tujuan Penganugerahan Kredit [APEL.C] adalah proses penilaian pembelajaran (tidak formal dan bukan formal) seseorang individu berdasarkan pengalaman terkumpul (pengetahuan dan kemahiran) untuk mendapatkan pindah kredit bagi kursus dalam program yang sedang diikuti.

 • Penekanan harus diberi kepada konsep utama APEL.C iaitu penilaian ke atas kebolehan individu tersebut untuk menggunakan pembelajaran yang dicapai melalui pengalamannya dalam mencapai hasil pembelajaran sesuatu kursus.

  

APA FUNGSI APEL.C?

title bottom left

 • Mengiktiraf pembelajaran yang diperoleh daripada pengalaman kerja dan kursus-kursus pendek yang diikuti;

 • Mengurangkan pembelajaran berulang kepada pelajar;

 • Menggalakkan kemasukan calon dewasa ke program pendidikan tinggi; dan

 • Mengurangkan kos dan masa untuk menamatkan pengajian.

 

SYARAT PERMOHONAN APEL.C?

title bottom left

 1. Permohonan APEL.C adalah terbuka kepada pelajar yang telah mendaftar sebagai pelajar UIS dengan syarat berikut;

  1. Tidak pernah memohon APEL.C; dan

  2. Hanya dibenarkan memohon bagi kursus yang belum pernah diambil.

 2. Penganugerahan kredit melalui APEL.C adalah dalam bentuk pemindahan kredit dan ia tidak melibatkan pemindahan gred. Walau bagaimanapun, penganugerahan kredit yang diberikan untuk APEL.C adalah dikira untuk keperluan jumlah kredit pengijazahan.

 3. Peratusan maksimum bagi pemindahan kredit melalui APEL.C adalah 30% daripada jumlah keseluruhan kredit pengijazahan bagi sesuatu program pengajian.

 

INGIN TAHU LEBIH LANJUT TENTANG APEL.C?

title bottom left

Sila klik di sini!