Ijazah Sarjana Sains Teknologi Maklumat

N/0611/7/0001

Kod Programtitle bottom left g 4
MT23
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA16153
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
Min : 2 Tahun, Maks : 4 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
Min : 3 Tahun, Maks : 6 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program MT23 Sarjana Sains Teknologi Maklumat dilaksanakan secara penyelidikan. Objektif program adalah untuk mendidik dan melatih para pelajar untuk menjadi graduan yang mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan lanjutan dalam bidang Teknologi Maklumat dan mampu berdaya saing.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 1. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam Pengkomputeran atau bidang berkaitan dengan minimum PNGK 3.00 atau setara, seperti yang diterima oleh Senat PPT ATAU

 2. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam Pengkomputeran atau bidang berkaitan atau setara dengan minimum PNGK 2.75 boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat ATAU

 3. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) Pengkomputeran atau bidang berkaitan atau setara dengan minimum PNGK 2.50 boleh diterima tertakluk kepada minimum LIMA (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan dan penilaian dalaman yang ketat; ATAU

 4. Calon yang tidak mempunyai kelayakan dalam bidang berkaitan atau pengalaman kerja yang berkaitan hendaklah menjalani kursus prasyarat yang sesuai seperti yang ditetapkan oleh PPT dan mencapai minimum PNGK 2.50 dengan minimum LIMA (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan dan penilaian dalaman yang ketat; ATAU

 5. Kelayakan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang Pengkomputeran atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia hendaklah menjalani kursus seperti yang ditentukan oleh PPT.

Pelajar Antarabangsa
 • Syarat kelayakan masuk seperti di atas dengan tambahan:

 • International English Language Testing (IELTS) dengan skor 5.50 Appropriate Prerequisite C

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4
 • Pengurus Sistem Maklumat
 • Pengurus Projek Pembangunan Perisian
 • Juru Analisis Sistem Kanan
 • Pentadbir Sistem Kanan
 • Pensyarah akademik
 • Penyelenggara Pangkalan Data
 • Perunding Pembangunan Perisian
 • Usahawan Teknologi Maklumat
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 8,510
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 12,010
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 15,460

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian, disertasi, peperiksaan, perkembangan & pengendalian akademik (antarabangsa sahaja) serta graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Research Methodology In IT
  Semester 2 - Semester 4
 • Tesis