Diploma Syariah dan Perundangan Islam

R2/381/4/0006

Kod Programtitle bottom left g 4
IS18
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A9601
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
2 1/2 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Syariah & Undang-undang
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program DSPI ini telah ditawarkan sejak tahun 2003. Pengendalian kursus ini selama 2 tahun 6 bulan (iaitu 5 semester).  Standard bidang bagi kursus ini ialah merangkumi undang-undang & syariah yang mematuhi standard MQA. Bilangan pelajar semasa adalah dianggar seramai 213 orang

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran atau mana – mana kelayakan yang setara; atau

 • Lulus SKM tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil (Tahap 3, MQF) dalam bidang berkaitan; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan minimum gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana subjek atau mana-mana kelayakan yang setara; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan kelulusan minimum Maqbul (lulus)

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Syarat Tambahan (Syarat Dalaman) Pelajar yang tiada asas Bahasa Arab :

 • Perlu menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (Sesi Saringan) sebelum Surat Tawaran dikeluarkan;

 • Pelajar yang berjaya dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab akan ditawarkan Program Pengajian

  berkaitan di KUIS;

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 4.0/ CEFR A2 atau setara dengan TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Penolong Pegawai di Jabatan Agama Islam negeri-negeri.
 • Pembantu Pendaftar di Mahkamah Syariah
 • Pembantu Peguam di Firma Guaman Syarie & Biro Bantuan Guaman Syarie
 • Penolong Penyelidik di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
 • Penolong Pegawai @ Penolong Kaunselor di Jabatan Pembangunan & Kaunseling Keluarga
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Sepenuh Masa*
: RM 1,000
: RM 20,455
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 23,415

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi
 • English I
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Hifz Al-Quran I
 • Ulum Al-Quran
 • Ulum Al-Hadith
 • Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 1
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Hifz Al-Quran II
 • Fiqh Ibadah
 • Sistem Perundangan Di Malaysia
 • Fiqh Munakahat
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 2
  Semester 3
 • Pengantar Akidah (U3)
 • English III
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Hifz Al-Quran III
 • Al-Ahkam Wa Al-Adillah Al-Syariyyah
 • Fiqh Al-Muamalat
 • Sistem Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Asas Ko-Kurikulum
  Semester 4
 • Hifz Al-Quran IV
 • Nizom Al-Qada' Al-Islami
 • Fiqh Al-Jinayah
 • Ayat Wa Ahadith Al-Ahkam
 • Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia
 • Undang-Undang Kontrak
 • Pentadbiran Dan Pengurusan Islam
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Elektif – Satu (1) Subjek Sahaja
  • Keusahawanan Dan Perancangan Kewangan
  Semester 5
 • Latihan Bina Insan
 • Undang-Undang Pentadbiran Jenayah Islam
 • Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah
 • Undang-Undang Pentadbiran Mal
 • Undang-Undang Acara Dan Keterangan Islam
 • Fiqh Mirath Wal Waqf
 • Usul Fiqh Li Al-Qanun