Diploma Pengajian Syariah

R2/221/4/0151

Kod Programtitle bottom left g 4
IS12
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A11622
Tempoh Pengajian (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
2 1/2 Tahun
Tempoh Pengajian (Separuh Masa)title bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu,Inggeris & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Syariah & Undang-undang
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Diploma Pengajian Syariah ditawarkan oleh Jabatan Syariah, KUIS sejak tahun 1995 lagi. Program ini direka khas bertujuan menyediakan pengetahuan umum berkaitan Syariah yang diperlukan oleh para penolong pegawai hal ehwal Islam, guru-guru agama dan juga orang awam. Melalui program ini para pelajar didedahkan dengan konsep Syariah, bidang-bidangnya serta sumber-sumbernya sama ada klasik atau semasa. Mereka juga dilatih dengan manhaj yang muktabar dalam pengambilan hukum Syarak dan penyelesaian masalah semasa dalam pelbagai bidang Syarak. Melalui program ini para graduan bukan sahaja dapat menguasai ilmu-ilmu Syariah bahkan dapat mempamerkan sebagai seorang insan contoh dari sudut kepimpinan dan keusahawanan dalam lapangan kerjaya dan kehidupan harian.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dan lulus dalam salah satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Pengajian Islam (Tahap 3 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 4.0/ CEFR A2 atau setara dengan TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Penolong Pegawai di Jabatan Agama Islam, Pendakwah, Guru Agama, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam di Bahagian Pusat Zakat, Pembangunan Keluarga & Kaunseling, Jabatan Mufti & Perundangan Syarak

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 21,445
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 18,845
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 26,345

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban Atau Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1)
 • English I
 • Al Arabiyyah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Hifz Al-Quran I
 • Ulum Al-Quran
 • Ulum Al-Hadith
 • Tarikh Al-Tasyri' Al Islami
 • Ko-Kurikulum
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara) Atau Bahasa Melayu 1 (Bukan Warganegara)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiyyah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Tasawwur Islam
 • Hifz Al-Quran II
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al Dakwah
 • Fiqh Al Ibadah
 • Ko-Kurikulum
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 3
 • Pengantar Akidah
 • English III
 • Al Arabiyyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Al-Akhlak Al-Islamiyyah
 • Hifz Al-Quran III
 • Al-Ahkam Wa Al-Adillah Al-Syar’iyyah
 • Fiqh Al-Munakahat
 • Ekonomi Islam
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Hifz Al-Quran Iv
 • Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia
 • Fiqh Al-Jinayah
 • Fiqh Al-Muamalat
 • Pentadbiran Dan Pengurusan Islam
 • Latihan Bina Insan
 • Kursus Elektif:
  • Aliran Pemikiran Semasa;
  • Keusahawanan Dan Perancangan Kewangan
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Al-Mirath
 • Al-Qawaid Al-Usuliyah
 • Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah
 • Sirah Al-Nabawiyah
 • Al-Tafsir
 • Kursus Elektif:
  • Fiqh Pengurusan Wakaf & Wasiat;
  • Fiqh Pengurusan Halal;
  • Al-Masadir Li Al-Dirasat Al-Islamiyyah