Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat (Kepujian)

R/221/6/0203

Kod Programtitle bottom left g 4
BS02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA6617
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Inggeris & Arab
Tempoh Pengajian Sepenuh Masatitle bottom left g 4
4 Tahun
Tempoh Pengajian Separuh Masatitle bottom left g 4
6 Tahun
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Syariah & Undang-undang
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat, KUIS digubal sebagai program major-minor dengan gabungan bidang Syariah dengan Muamalat, memberi fokus yang mendalam kepada kandungan kurikulum Syariah dan elemen-elemen asas ekonomi Islam, perbankan dan kewangan Islam, pengurusan harta orang Islam, takaful dan pengurusan risiko, pasaran wang dan modal Islam, isu-isu Syariah dalam muamalat dan topik-topik lain yang berkaitan dengan Syariah dan Muamalat. Program ini mendapat akreditasi penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) pada tahun 2020. Graduan program ini diharapkan dapat menguasai ilmu pengetahuan berkaitan Syariah dan Muamalat melalui kandungan teks-teks turath. Graduan juga diharapkan dapat mempamerkan kemahiran untuk mencadangkan penyelesaian kepada isu-isu shariah dan muamalat semasa. Tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan berkaitan Syariah dan Muamalat tetapi juga mempamerkan kemahiran dalam kepimpinan keusahawanan, kerjaya dan kehidupan seharian.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus STPM dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.00 atau DUA kelulusan penuh dan salah satunya mata pelajaran Pengajian Islam; ATAU

 • Lulus kelayakan yang setaraf dengan STPM seperti A-level, dengan syarat bahawa calon lulus sekurang-kurangnya satu subjek Pengajian Islam dalam kelayakan itu; ATAU

 • Lulus program Matrikulasi atau kelayakan yang diiktiraf sebagai Asasi Pengajian Islam dengan mendapat PNGK minimum 2.00 daripada 4.00; ATAU

 • Lulus dengan gred keseluruhan Maqbul dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU

 • Diploma yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf dengan mendapat PNGK minimum 2.00 daripada 4.00.

Pelajar Antarabangsa
 • Memperoleh skor minimum sebanyak 550 bagi Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ATAU skor 5.5 untuk International English Language Testing System (IELTS) atau setara.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4

Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Muamalat melahirkan graduan yang memiliki asas yang kukuh dalam pengajian Syariah dan Muamalat. Graduan program Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Mumalat mempunyai peluang berkhidmat dalam institusi yang berorientasikan Islam samada swasta atau kerajaan, institusi kewangan Islam dan syarikat-syarikat pelaburan. Perinciannya adalah seperti contoh-contoh berikut:

 • Perunding Syarak
 • Eksekutif di institusi perbankan Islam dan korporat
 • Pengauditan
 • Usahawan
 • Penasihat Syariah
 • Penyelidik Hukum Syarak
 • Pensyarah
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 49,599
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 45,745
Pelajar Antarabangsa (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 57,104

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban
 • Pengajian Malaysia 3 (U1)
 • Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas) (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1)
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Academic Reading Skills
 • Fiqh Ibadah
 • Hafazan Dan Tajwid I
 • Tarikh Tasyri’ Al-Islami
 • Kokurikulum 1
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 2
 •  Academic Writing Skills
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Dirasat Islamiyyah II
 • Mustalah Hadith
 • Ulum Al-Quran
 • Hafazan Dan Tajwid II
 • Fiqh Munakahat
 • Al-Ahkam Wa Al-Adillah Al-Syar’iyyah
 • Kokurikulum 2
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 3
 • Asas Tauhid (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Fiqh Al-Sirah
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Fiqh Al-Muamalat
 • Al-Qawaid Al-Usuliyyah
 • Sistem Pentadbiran Undang- Undang Islam Di Malaysia
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Pembangunan Potensi Insan
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara -Tidak Kepujian Bm Spm)
 • Bahasa Melayu 2 (Bukan Warganegara)
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Fiqh Jinayah
 • Al-Muamalat Al-Tatbiqiyyah
 • Al-Qawa’id Al Fiqhiyyah
 • Akhlak Dalam Muamalat
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Mirath
 • Istinbat Al-Ahkam Fi Al-Muamalat
 • Prinsip Ekonomi Islam
 • Produk Deposit Dan Pembiayaan Islam
 • Prinsip Dan Amalan Takaful
 • Al-Masadir Wa Al-Maraji’ Fi Al- Muamalat
 • Fiqh Kepenggunaan Dan Undang-Undang Halal
 • Al-Fiqh Al-Muqaran
 • Undang-Undang Berkaitan Perbankan Islam Dan Takaful
  Semester 6
 • Metodologi Penyelidikan
 • Al-Dirasah Al-Nassiah Fi Al-Muamalat
 • Ayat Wa Ahadith Al-Ahkam
 • Pasaran Wang Dan Modal Islam
 • Perancangan Kewangan Islam
 • Al-Masadir Wa Al-Maraji’ Fi Al- Muamalat
 • Fiqh Kepenggunaan Dan Undang- Undang Halal
 • Al-Fiqh Al-Muqaran
 • Undang-Undang Berkaitan Perbankan Islam & Takaful
 • Ekonomi Malaysia
 • Pengurusan Wakaf Dan Baitulmal
 • Undang-Undang Kontrak
 • Pengurusan Harta Orang Islam
 • Perakunan Untuk Institusi Kewangan Islam
  Semester 7
 • Al-Siyasah Al-Syar’iyyah
 • Al-Maqasid Al-Syar’iyyah
 • Pengurusan Risiko Dalam Kewangan Islam
 • Isu-Isu Muamalat Semasa
 • Al-Masadir Wa Al-Maraji’ Fi Al- Muamalat
 • Fiqh Kepenggunaan Dan Undang- Undang Halal
 • Al-Fiqh Al-Muqaran
 • Undang-Undang Berkaitan Perbankan Islam & Takaful
 • Ekonomi Malaysia
 • Pengurusan Wakaf Dan Baitulmal
 • Undang-Undang Kontrak
 • Pengurusan Harta Orang Islam
 • Perakaunan Untuk Institusi Kewangan Islam
  Semester 8
 • Kertas Projek
 • Pentadbiran Dan Pengurusan Islam
 • Tadbir Urus Syariah Dalam Kewangan Islam
 • Fiqh Zakat Dan Percukaian
 • Ekonomi Malaysia
 • Pengurusan Wakaf Dan Baitulmal
 • Undang-Undang Kontrak
 • Pengurusan Harta Orang Islam
 • Perakaunan Untuk Institusi Kewangan Islam
  Semester Latihan Industri
 • Latihan Industri