Diploma Sains Komputer

R2/481/4/0305

Kod Programtitle bottom left g 4
MS39
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A9521
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program dirangka bagi memenuhi keperluan tenaga kerja bidang sains komputer dalam pelbagai sektor dan industri. Program merangkumi aspek teori dan praktikal secara individu mahupun berkumpulan yang diperkukuhkan dengan penghayatan etika dan adab.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga 3 kepujian termasuk mata pelajaran Matematik; atau

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) Dengan Mendapat Sekurang-Kurangnya Gred B Dalam 3 Mata Pelajaran Termasuk Matematik; atau

 • Lulus O-Level Dengan Mendapat Sekurang-Kurangnya Gred C Dalam 3 Mata Pelajaran Termasuk Matematik; atau

 • Lulus SKM Tahap 3 Dalam Bidang Berkaitan; DAN Lulus SPM Dengan Sekurang-Kurangnya Kepujian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Peringkat SPM; atau

 • Lulus Sijil Kolej Komuniti Yang Setara Dengan Tahap 3 MQF Dalam Bidang Berkaitan; Dan Lulus SPM Sekurang-Kurangnya Kepujian Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Peringkat SPM; atau

 • Lulus Kelayakan Lain Yang Setara Dengan Sijil (Tahap 3, MQF) Dan Kredit Dalam Mata Pelajaran Matematik Di Peringkat SPM;
  Catatan: Calon yang tidak mempunyai kredit dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM boleh diterima masuk sekiranya program sijil tersebut mengandungi mata pelajaran Matematik yang setara dengan mata pelajaran Matematik di peringkat SPM;

 • Lulus STPM Atau Setara Dengan Mendapat Sekurang-Kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) mata pelajaran; Dan Kepujian Matematik Di Peringkat SPM; atau

 • Lulus STAM Pangkat Maqbul; Dan Kepujian Matematik Di Peringkat SPM; atau

 • Kelayakan-Kelayakan Lain Yang Diiktiraf Setara.

Nota:
Calon yang mempunyai kredit dalam bidang pengkomputeran pada peringkat SPM atau setara dengannya boleh diberikan keutamaan.

Pelajar Antarabangsa
 • -
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, pengaturcara, pentadbir sistem, pembangun aplikasi sistem, pentadbir pangkalan data, eksekutif IT, eksekutif IS, konsultan IT, eksekutif sokongan IT, pembangun aplikasi mudah alih.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 21,208
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 24,508

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1 (U1)
 • English I
 • Al Arabiah Al Asasiyyah I
 • Tilawah Al-Quran
 • Problem Solving And Programming
 • Discrete Mathematics
 • Computer Architecture
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko Kurikulum I
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 (U2)
 • Bahasa Melayu 1 (U2)
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Al Asasiyyah II
 • Operating System And Administration
 • Fundamentals Of Mathematics
 • Fundamentals Of Programming
 • Ko Kurikulum II
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 3
 • Bahasa Melayu 3 (U2)
 • Bahasa Melayu 1 (U2)
 • Al-Fiqh Al-Islami (U2)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Al Asasiyyah II
 • Operating System And Administration
 • Fundamentals Of Mathematics
 • Fundamentals Of Programming
 • Ko Kurikulum II
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Latihan Bina Insan (U4)
 • Data Structure
 • Mobile Programming
 • Computer Network
 • System Analysis And Design Methodology
 • Elektif Disiplin I
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Entrepreneurship In IT
 • Elektif Disiplin II
 • Elektif Disiplin III
 • Programming Project
  Semester 6
 • Latihan Industri
  Elektif
 • Introduction To Probability
 • IT Project Management
 • Multimedia Technology
 • Visual Programming
 • Introduction To Wireless Communication
 • Introduction To Computer And Network Security