Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Rangkaian) (Kepujian)

R/481/6/0644

Kod Programtitle bottom left g 4
BT02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6284
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Makmal & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran

 

Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program dirangka bagi memenuhi keperluan tenaga kerja bidang teknologi rangkaian komputer dalam pelbagai sektor dan industri. Program merangkumi aspek teori dan praktikal secara individu mahupun berkumpulan yang diperkukuhkan dengan penghayatan etika dan adab. Menghasilkan graduan yang memiliki etika dan adab Islami, berintegriti, mempamerkan nilai Islam dan ihsan dalam pekerjaan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus STPM atau setara ddengan minimum gred C (NGMP 2.00) dalam salah satu daripada 2 subjek dan kepujian dalam Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat Jayyid; DAN kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM, ATAU

 • Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi ddengan minimum PNGK 2.00 dan kepujian dalam Matematik pada peringkat SPM; atau setara dengannya; ATAU

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) Dengan Mendapat Sekurang-Kurangnya Gred B Dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Matematik; Atau

 • Diploma dalam Sains Komputer atau Kejuruteraan Perisian atau Teknologi Maklumat atau Sistem Maklumat atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya 2.50 DAN kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM.

 • Diploma dalam Sains dan Teknologi atau Pengajian Perniagaan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada proses penilaian dalam yang ketat dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU

 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 tertakluk kepada kelulusan Senat/ Lembaga Akademik institusi berkaitan dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau setara dengannya; ATAU

 • Kelayakan-kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Nota:

 • Calon yang mendapat PNGK kurang daripada 2.50 tetapi melebihi 2.00 dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM boleh diterima masuk tertakluk kepada proses penilaian dalaman yang ketat.

 • Calon yang mendapat kredit dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan pengkomputeran di peringkat SPM atau STPM akan diberikan keutamaan dalam pemilihan kemasukan pelajar.

Pelajar Antarabangsa
 • Pelajar antarabangsa haruslah mempunyai bukti penguasaan Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis yang baik , sebagai contoh skala 6.0 untuk Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (International English Language Testing System, IELTS) atau yang setara dengannya.
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Pegawai Teknologi Maklumat, Network Engineer, System Administrator, DevOps, Application Developer, Database Administrator, Geographical Information Systems Officer, Information Security Specialist, Information Systems Manager, IT consultant, IT Sales Professional, IT Technical Support Officer, Software Tester, Systems Analyst, Systems Developer, Technical Author, Web Designer, Web Developer, Mobile Application Developer

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 43,609
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 49,894

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)(Tempatan)/ Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Tempatan)/ Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Antarabangsa)
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Academic Reading Skills
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Asas Al Quran
 • Data Communication And Networking
 • Introduction To Programming
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Pengantar Al-Quran
 • Discrete Mathematics
 • Data Structure
 • Routers & Routing Technologies
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 3
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Al Lughah Al Arabiah III
 • Fiqh Al-Sirah
 • Elektif Umum (1)
 • Computer Architecture
 • Database System
 • Switching Technologies
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Elektif Umum (2)
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Operating System And Administration
 • Network Programming
 • Object-Oriented Programming
 • Wan Technologies
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Al-Dirasat Al-Islamiah
 • Research Methodology In IT
 • Network Design
 • Probability And Statistics
 • Distributed Computing
 • Modeling And Simulation
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 6
 • Web Programming
 • Network Management
 • Network Security
 • Wireless Communication And Mobile Network
 • Final Year Project I
  Semester 7
 • Entrepreneurship
 • Final Year Project II
  Semester 8
 • Latihan Industri