Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab dengan Multimedia) (Kepujian)

N/221/6/0235

Kod Programtitle bottom left g 4
BI06
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA6618
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 1/2 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Makmal & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Arab & Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini ditawarkan oleh Jabatan Pengajian Bahasa dan Linguistik Arab (JPBLA), Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Program pengajian ini bersifat major-minor iaitu bidang bahasa Arab sebagai teras pengajian dan Multimedia sebagai nilai tambah dengan menekankan hasil pembelajaran program ke arah memperkasa ilmu pengetahuan secara teori dan praktikal dalam kedua-dua bidang yang ditekuni supaya bakal graduan dapat menyumbang idea, kemahiran dan kepakaran yang diperolehi sepanjang pengajian untuk kelestarian hidup secara seimbang sebagai orang Islam yang mendalami ilmu fardu ain dan fardu kifayah mengikut arus perkembangan teknologi semasa.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / A-Level atau setara dengan lulus penuh dalam dua (2) mata pelajaran atau mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) termasuk salah satu (1) mata pelajaran berkaitan Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; atau

 • Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi dari mana-mana IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang Pengajian Islam dengan mendapat PNGK 2.00; atau

 • Lulus Diploma Pengajian Islam (Tahap 4 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 5.0/ CEFR B1 atau setara dengan TOEFL PBT (410-413) atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 3);

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Guru (Gred DG41), penterjemah Bahasa Arab-Melayu, jurubahasa, ahli akademik (pensyarah muda atau penyelidik), editor, pemandu pelancong, pereka bentuk grafik, pegawai tadbir, pegawai penyelidik bahasa Arab.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 48,179
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 51,034

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Hubungan Etnik (U1) (Warganegara)
 • Pengajian Malaysia 3 (U1) (Antarabangsa)
 • Tamadun Islam & Tamadun Asia (Titas) (U1) (Warganegara)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Antarabangsa)
 • Al-Madkhal Ila Usul Al-Fiqh
 • Academic Reading Skills
 • Hafazan & Tajwid I
 • Maharah Al-Istima` Wal Kalam
 • Introduction To Multimedia
 • Al-Sarf Al-Arabiy I
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al-Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Multimedia Drawing And Design
 • Hafazan & Tajwid II
 • Mustalah Al-Hadith
 • Multimedia For The Web
 • Al-Nahw Al-Arabiy I
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum
  Semester 3
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Al-Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Maharata Al-Qiraah Wa Al-Kitabah
 • Al-Nahw Al-Arabiy II
 • Al-Sarf Al-Arabiy II
 • 2D AnimationGraphic Design
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Fiqh Al-Sirah
 • Al-Madkhal Ila Ilm Wa Fiqh Al-Lughah
 • Pengantar Akhlak
 • Al-Tarikh Al-Islami
 • Falsafah Sains
 • Bahasa Mandarin
 • Bahasa Jepun
 • Pembangunan Potensi Insan
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa)
 • Ulum Al-Quran
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Manahij Al-Bahth Al-Ilmi
 • 3d Animation I
 • Teknologi Maklumat Dalam
 • Kehidupan Insan
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Multimedia Project Management
 • Al-Madkhal Ila Ilmi Al-Tarjamah
 • Multimedia Content Management
 • Audio And Video Editing
 • Al-Nahw Al Arabi III
 • Al-Maktabah Al-Arabiah
 • Wa Al-Adabiah
 • Al-Adab Al-`Arabi
 • I'lm Al-Balaghah
  Semester 6
 • Final Year Project I
 • Manahij Ta’lim Al-Lughah
 • Al-Arabiah Al-Tafa’uliah
 • Al-Dirasat Al-Islamiah
 • Tarjamah Al-Nusus Al-Tijariyyah
 • Al-Tarjamah Al-Syafawiyyah
 • Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Aghrad I'lamiyyah
 • Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Aghrad Tijariyyah
 • Al-Ma'ajim Al-Arabiah
 • Al-Hadharah Al-Arabiyyah Al-Islamiyyah
 • Al-Ittijah Al-Arabi Fi Al-Tiknulujiya
 • Al-Maklumatiah I
  Semester 7
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Final Year Project II
 • Tadrib Maidani Wa Taqriruhu
 • Al-Lughah Al-Arabiyyah Wa Tasmim
 • Al-Muhtawa Al-Iliktruniy
 • Al-Balaghah Al-Quraniyyah
 • Fann Al-Khatabah
 • Al-Ittijah Al-Arabi Fi Al-Tiknulujiya
 • Al-Maklumatiah II