Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Qiraat (Kepujian)

R/221/6/0107

Kod Programtitle bottom left g 4
BI04
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A10082
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Arab & Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini sesuai untuk pelajar yang ingin mendalami ilmu Qiraat secara terperinci. Para pelajar akan mempelajari Qiraat Asyarah Sughra secara teori dan praktikal. Sebagai tambahan, program ini turut menyediakan kursus-kursus selain ilmu Qiraat seperti Mustalah al-Hadith, Fiqh al-Sirah, Tadabbur al-Quran, Tartil al-Quran, Tafsir Ayat Ahkam, Asas Taranum dan lain-lain. Program ini akan melengkapkan diri pelajar dengan ilmu-ilmu agama yang terfokus kepada al-Quran dan al-Qiraat.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00 daripada 4.00, dan sekurang-kurangnya lulus penuh dalam DUA mata pelajaran (satu daripadanya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pengajian Islam), atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat pangkat maqbul; atau

 • Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang Pengajian Islam dengan mendapat PNGK minimum 2.00; atau

 • Lulus Diploma Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Senat KUIS; atau

 • Lulus Diploma yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau yang setaraf, dengan mendapat PNGK minimum 2.00 daripada 4.00; dan

 • Mempunyai Sijil Tamat Hafazan Al-Quran yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Senat KUIS

Pelajar Antarabangsa
 • Mempunyai A-Level atau yang setara dengannya bagi pelajar-pelajar Antarabangsa, dengan syarat lulus sekurang-kurangnya satu subjek Pengajian Islam; atau

 • Kelayakan-kelayakan lain yang setara yang diiktiraf Kerajaan Malaysia; dan

 • Mempunyai Sijil Tamat Hafazan Al-Quran yang diiktiraf oleh Jawatankuasa Senat KUIS

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Pegawai Tadbir, Pegawai Pendidikan, Pegawai Hal Ehwal Islam, Imam, Pegawai Masjid, Tutor, Guru Tahfiz, Guru Agama, Guru al-Quran, Pendakwah

Prospek Lanjutan Pengajiantitle bottom left g 4
 • Sarjana al-Quran dan al-Qiraat di IPTA/ IPTS, Ijazah Sarjana Pengajian Ilmu Qiraat KUIS.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 47,414
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 54,819

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Hubungan Etnik (U1) / Pengajian Malaysia 3(U1)
 • Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas) (U1) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1)
 • Al-Arabiyyah Al-Aliyah Li Al-Dirasat Al-Islamiyyah I
 • Academic Reading Skills
 • I'adah Hifz Al-Quran I
 • Qiraat Ilmiyyah Wa Hifz Al-Mutun I
 • Ko-Kurikulum
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 2
 • Al-Madkhal Ila Usul Al-Fiqh
 • Academic Writing Skills
 • Al-Arabiyyah Al-Aliyah Li Al-Dirasah Al-Islamiyyah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • I'adah Hifz Al-Quran II
 • Qiraat Ilmiyyah Wa Hifz Al-Mutun II
 • Mustalah Al-Hadith
 • Ulum Al-Quran
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 3
 • Asas Tauhid (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Al-Arabiyyah Al-Aliyyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara) / Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa) / Bahasa Mandarin / Bahasa Jepun / Pembangunan Potensi Insan
 • Fiqh Al-Sirah
 • I'adah Hifz Al-Quran III
 • Qiraat Ilmiyyah Wa Hifz Al-Mutun III
 • Qiraat Amaliyyan I
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Pengantar Akhlak / Al-Tarikh Al-Islami / Falsafah Sains
 • I'adah Hifz Al-Quran IV
 • Qiraat Ilmiyyah Wa Hifz Al-Mutun IV
 • Qiraat Amaliyyan II
 • Sejarah Mashaf Kontemporari
 • Ilm Al-Fawasil
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • I'adah Hifz Al-Quran V
 • Qiraat Ilmiyyah Wa Hifz Al-Mutun V
 • Qiraat Amaliyyan III
 • Tadabbur Al-Quran
 • Dabt Wa Rasm Al-Quran
 • Al-Israiliyyat Wa Al-Mawdu`At Fi Al-Tafsir
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 6
 • I'adah Hifz Al-Quran VI
 • Qiraat Amaliyyan IV
 • Metodologi Penyelidikan
 • Tarikh Al-Qurra' Wa Al-Qiraat
 • Tartil Al-Quran
 • Al-Qiraat Al-Syadhdhah
  Semester 7
 • I'adah Hifz Al-Quran VII
 • Qiraat Amaliyyan V
 • Tawjih Al-Qiraat I
 • Latihan Ilmiah
 • Asas Tarannum
 • Khidmat Ummah (U4)
  Semester 8
 • I'adah Hifz Al-Quran VIII
 • Qiraat Amaliyyan VI
 • Tawjih Al-Qiraat II
 • Tafsir Ayat Al-Ahkam
 • Tarannum Lanjutan
 • Qiraat Dalam Perundangan Islam
 • Ilmu Takhrij Hadith