Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) dengan Multimedia

R/145/6/0060

Kod Programtitle bottom left g 4
BE01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA4925
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pendidikan
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua dengan Multimedia (Kepujian) menyediakan pendidikan dan latihan di dalam bidang pendidikan dengan penekanan khusus kepada bidang Bahasa Inggeris dan multimedia. Kursus-kursus yang ditawarkan memberi penekanan kepada aspek Bahasa Inggeris, perkaedahan, pedagogi pengajaran Bahasa Inggeris serta multimedia. Kursus-kursus tersebut memberi peluang kepada pelajar yang berminat dalam bidang pendidikan khususnya Bahasa Inggeris untuk mendapat pendedahan tentang teori, aplikasi serta isu-isu terkini yang akan melahirkan bakal pendidik yang bukan sahaja berilmu dalam bidang Bahasa Inggeris dan pedagogi tetapi juga multimedia.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurangkurangnya Gred C NGMP 2.00 dalam mata pelajaran Pengajian Am /Literature in English/ Information and Communications Technology; atau

 • Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam lima (5) mata pelajaran; atau

 • Lulus Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.00; atau

 • Diploma (Tahap 4 KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan

 • Lulus temuduga.

Pelajar Antarabangsa
 • Rujuk kepada ‘Syarat Kemasukan Pelajar Antarabangsa Mengikut Senarai Kelayakan Masuk bagi Pelajar Antarabangsa’ (Kemaskini Jun 2021).

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Guru, Edupreneur, Pentadbir, Jurulatih bahasa, Pembangun Bahan Kursus Bahasa Inggeris

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia (Sepenuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 43,079
Pelajar Malaysia (Separuh Masa)title bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 57,535

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)
 • Pengajian Malaysia 3 (Pelajar Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Pelajar Antarabangsa)
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Asas Al-Quran
 • Teacher Dynamics
 • Co-Curriculum Management
 • English Language Proficiency
  Semester 2
 • Pengantar Al-Quran
 • Fiqh Al-Sirah
 • Asas Tauhid (U3)
 • Educational Sociology
 • Educational Psychology
 • Fundamental Of Drawing
 • Multimedia For The Web
 • Introduction To Linguistics
  Semester 3
 • General Methodology
 • Introduction To Multimedia
 • Storyboard Design
 • Introduction To Literature
 • Phonetics & Phonology
 • Second Language Acquisition
 • Principles & Practices Of ELT
  Semester 4
 • Bina Insan Guru/Khidmat Ummah (U4)
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 2 (Pelajar Antarabangsa)
 • Elektif Umum (1): Pengantar Akhlak Elektif Umum (1): Al-Tarikh Al-Islami
 • Elektif Umum (1): Falsafah Sains
 • School & Curricullum Implementation
 • Educational Technology
 • 2D Animation
 • Graphic Design
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U2)
 • Testing & Evaluation In Education
 • Instructional Design
 • Audio & Video Editing
 • The Teaching Of Grammar
 • The Teaching Of Aural Oral Skills
  Semester 6
 • Guidance & Counselling
 • Academic Writing I
 • Multimedia Content Development
 • Virtual Reality
 • The Teaching Of Writing Skills
 • Sociolinguistics
  Semester 7
 • Multimedia Project Management
 • English Syntax & Semantics
 • Academic Writing II
 • The Teaching Of Literature
 • The Teaching Of Reading Skills
  Semester 8
 • Praktikum