Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)

R2/321/6/0053

Kod Programtitle bottom left g 4
BC02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A8383
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Sains Sosial
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Kurikulum program Komunikasi telah digubal dengan berdasarkan pendekatan holistik untuk menjanakan individu yang seimbang dan mempunyai ketrampilan yang perkasa dalam komunikasi dan penyiaran, di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai disiplin ilmu.

Pada semester pertama, pelajar diberi pendidikan umum sebagai asas dan latar belakang untuk memahami kursus selanjutnya. Pelajar akan membuat pengkhususan dalam bidang disiplin yang dipilih melalui semester kedua.

Pelajar akan mengikuti kursus daripada tiga kategori berikut:

 • Kursus Umum Universiti
 • Kursus Teras (major)
 • Kursus Elektif
Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Matrikulasi/Asasi atau setaraf dengannya, sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kepujian Bahasa Inggeris peringkat SPM; atau

 • STPM dengan sekurang-kurangnya lulus penuh 2 mata pelajaran dan kepujian Bahasa Inggeris peringkat SPM; atau

 • Lulus Diploma dalam bidang yang diiktiraf dan kepujian Bahasa Inggeris peringkat SPM; atau

 • Lulus Diploma Media dan Komunikasi atau yang setara dengannya; atau

 • Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya gred Jayyid dan kredit dalam Bahasa Inggeris peringkat SPM

Pelajar Antarabangsa
 • Perlu mencapai skor minimum 5.0 dalam International English Language Testing System (IELTS) dan setara dengannya.
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Wartawan (Majalah, Akhbar, TV dan Laman Internet), Penolong Editor, Penolong Pegawai Perhubungan Awam, Penulis Karya Kreatif, Penulis Kopi, Penulis Skrip, Penyiaran, Pengiklanan, Perfileman.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 38,428
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 43,438

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Prinsip Penyiaran
 • Pengantar Komunikasi Massa
 • Prinsip Kewartawanan
 • Penghayatan Etika dan Peradaban (U1) (Warganegara) / Falsafah dan Isu Semasa (U1) (Bukan Warganegara)
 • Falsafah dan Isu Semasa (U1) (Warganegara) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Bukan Warganegara)
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Academic Reading Skills
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 1
  Semester 2
 • Penulisan Skrip untuk Televisyen dan Radio
 • Komunikasi Visual
 • Komunikasi Insan
 • Asas Tauhid (U2)
 • Bahasa Melayu 3 (Warganegara) / Bahasa Melayu 2 (Bukan Warganegara)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Komunikasi Visual/Komunikasi Insan
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 2
  Semester 3
 • Teori Komunikasi
 • Kewartawanan Siaran
 • Fiqh Ibadat dan Munakahat (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Al Lughah Al Arabiah III
 • Elektif Umum (1)
 • Economics
 • Audio and Video Editing
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Kaedah Penyelidikan Komunikasi
 • Penerbitan TV 1
 • Penerbitan Radio
 • Psikologi Media
 • Komunikasi Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Asas Pemikiran Islam
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Elektif Umum (2)
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Seminar Penyelidikan Komunikasi Islam
 • Penerbitan TV 2
 • Pengurusan Produksi
 • Public Speaking
 • Prinsip Pengiklanan
 • Fiqh Muamalat dan Jinayat (U3)
 • Web Production
  Semester 6
 • Penerbitan Akhir Graduan
 • Etika dan undang-undang Media
 • Analisis Apresiasi dan kritikan Media
 • Komunikasi Organisasi
 • Prinsip Perhubungan Awam.
 • Latihan Industri.