Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Industri Halal) (Kepujian)

N/345/6/1060

Kod Programtitle bottom left g 4
BB08
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/FA8703
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini ditawarkan selaras dengan perkembangan pesat industri Halal masa kini yang dijangka mencecah nilai pasaran sebanyak USD 2.6 trilion menjelang 2024. Industri Halal turut semakin diterima oleh bukan Islam sebagai peluang perniagaan dan gaya hidup hari ini. Program itu dibangunkan bagi melahirkan pakar dalam pelbagai bidang halal sama ada makanan dan minuman, kosmetik, farmaseutikal, logistik, hospitaliti Muslim dan seumpamanya, dengan kebolehan mencipta penyelesaian kepada masyarakat, selaras dengan ajaran Islam. Sebagai institusi pengajian tinggi yang menumpukan kepada penerapan nilai dan prinsip Islam dalam ilmu, kami komited untuk membangunkan sumber manusia yang berilmu dan berwibawa dalam industri halal, yang bukan sahaja mengambil kira proses produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, malah mematuhi kerangka nilai Islam secara holistik.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 2 mata pelajaran dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) peringkat Jayyid dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM; ATAU

 • Lulus Matrikulasi/ Foundation dari mana-mana PPT dengan mendapat PNGK 2.00; ATAU

 • Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Minimum skor 5.5 untuk peperiksaan International English Language Testing System (IELTS) atau kelayakan yang setara dengannya.
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Menjadi seorang Eksekutif Halal, Perolehan, Kajian dan Pembangunan (R & D), Jaminan Kualiti (QA), Operasi dan lain-lain kepada mana-mana syarikat atau premis pengeluaran dan penyediaan produk makanan, bukan makanan dan perkhidmatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

 • Menjadi seorang juruaudit, jurulatih, jururunding, penyelidik atau perancang kepada mana-mana institusi premis pengeluaran dan penyediaan produk makanan, bukan makanan dan perkhidmatan.

 • Menjadi usahawan industri Halal yang professional dan berdaya saing disamping mengamalkan prinsip-prinsip keusahawan Islam dalam perniagaan.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 45,679
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 50,884

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika dan Peradaban (U1) (Warganegara)/ Falsafah dan Isu Semasa 3 (U1) (Bukan Warganegara)
 • Falsafah dan Isu Semasa (U1) (Warganegara) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Bukan Warganegara)
 • Fiqh Ibadat dan Munakahat (U2)
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Academic Reading Skills
 • Management
 • Economics
 • Sistem Tarbiah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara)/ Bahasa Melayu 2 (Bukan Warganegara)
 • Principles of Islamic Jurisprudence (Usul Fiqh)
 • Business Accounting
 • Halal Regulatory and Governance - Governance
 • Sistem Tarbiah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat dan Jinayat (U3)
 • Workplace Communication Skills
 • Statistics
 • Halal Regulatory and Governance - Compliance
 • Islamic Legal Maxims (Qawaid Fiqhiyyah)
 • Islamic Management
 • Elektif Umum (1)
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 4
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Financial Management
 • Organizational Behavior
 • Halal Food - Ingredients and Processing
 • Islamic Law of Consumerism (Fiqh Al-Istihlak)
 • Elektif Disiplin (1)
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 5
 • Operation Management
 • International Business and Globalisation
 • Halal Regulatory and Governance - Quality and Assurance
 • Good Manufacturing Practices
 • Halal Slaughtering
 • Elektif Disiplin (2)
  Semester 6
 • Islamic Marketing
 • Halal Pharmaceuticals and Cosmetics
 • Halal Supply Chain and Logistic Management
 • Halal System
 • The Objectives of Syariah (Al-Maqasid Al-Syar'iyyah)
 • Elektif Disiplin (3)
  Semester 7
 • Entrepreneurship
 • Strategic Management
 • Halal Auditing
 • Islamic and Conventional Financial Systems
 • Elektif Disiplin (3)
  Semester 8
 • Latihan Industri