Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)

R3/345/6/0108

Kod Programtitle bottom left g 4
BB02
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A7395
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Pengurusan Sumber Manusia bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran pengurusan sumber manusia bagi membolehkan mereka memenuhi tuntutan pekerjaan, kemajuan kerjaya serta membangun secara profesional dalam menghadapi perubahan persekitaran organisasi yang dinamik.

Pelajar akan bersedia dalam fungsi utama bidang Pengurusan Sumber Manusia seperti Pengambilan & Pemilihan, Pampasan & Faedah, Latihan & Pembangunan, Perhubungan Perusahaan Malaysia dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan.

Selepas tamat program ini, pelajar akan dapat memperoleh pemahaman tentang isu sumber manusia yang kompleks, membangunkan kemahiran analisis dan penyelesaian masalah, yang membawa kepada peningkatan peluang pekerjaan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • STPM dengan minimium gred C (HPNG 2.00) dalam 2 mata pelajaran, serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM; atau kelayakan yang setara dengannya ; atau

 • Lulus STAM dengan minimum gred Jayyid serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM; atau

 • Kelayakan yang setara dengan Diploma/ Diploma Lanjutan (Level 4 atau 5,MQF); atau

 • Lulus Foundation/ Matrikulasi dengan minimum HPNG 2.00 daripada 4.00 atau kelayakan lain yang setara dengannya.

Pelajar Antarabangsa
 • Minimum 5.5 dalam International English Language Testing System (IELTS) atau setara dengannya.

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Pegawai Sumber Manusia, Pegawai Perhubungan Pekerja, Pegawai Latihan dan Pembangunan, Pengrekrut, Pegawai Payroll, Pegawai Sistem Maklumat Sumber Manusia, Pegawai Pengurusan, Pegawai Pembantu Konsultan, Pegawai Pembantu Penyelidik di syarikat swasta dan agensi Kerajaan Malaysia.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 46,394
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 53,694

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1) (Warganegara)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Bukan Warganegara)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Warganegara)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Bukan Warganegara)
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Academic Reading Skills
 • Management
 • Economics
 • Ko Kurikulum 1
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 2 (Bukan Warganegara)
 • Business Accounting
 • Organizational Behavior
 • Statistics
 • Ko Kurikulum 2
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Workplace Communication Skills
 • Elektif Umum (1) : Bahasa Mandarin
 • Elektif Umum (1) : Bahasa Jepun
 • Elektif Umum (1) : Pembangunan Potensi Insan
 • Public Speaking
 • Human Resource Management
 • Fundamental Of Human Capital Development
 • Financial Management
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Elektif Umum (2): Pengantar Akhlak
 • Elektif Umum (2): Al-Tarikh Al-Islami
 • Elektif Umum (2): Falsafah Sains
 • Staffing
 • Strategic Management
 • Management Information System
 • Fiqh Muamalah I
 • Elektif Disiplin (1): International Human Resource Management
 • Elektif Disiplin (1): Managing Diversity
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Compensation Management And Benefits
 • Human Resource Planning
 • Research Methodology
 • Managing Training And Development
 • Business Ethics
 • Elektif Disiplin (2): Marketing Management
 • Elektif Disiplin (2): Entrepreneurship
  Semester 6
 • Performance Management
 • Workplace Labor Relations
 • Managing Occupational Safety And Health
 • Human Resource Information System
 • Organizational Change And Development
 • Elektif Disiplin (3): Malaysian Economy
 • Elektif Disiplin (3): Psychology For Professionals
  Semester 7
 • Project Paper
  Semester 8
 • Latihan Industri