Diploma Pengajian Bahasa Al-Quran

R2/224/4/0059

Kod Programtitle bottom left g 4
IS11
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6309
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
2 1/2 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu,Inggeris & Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program Diploma Pengajian Bahasa Al-Quran menawarkan kursus yang meliputi pengajian bahasa Al-Quran iaitu bahasa Arab dan kursus yang berkaitan seperti linguistik Arab dan kesusasteraan Arab. Kursus-kursus yang ditawarkan dalam program ini dapat membantu untuk memahami dan menguasai bahasa dan kesusasteraan Arab khususnya kandungan al-Quran itu sendiri. Disamping itu juga, program ini menggabungkan ilmu teras seperti fiqh, aqidah, bahasa Inggeris, keusahawanan dan kemahiran komputer.Dengan pengetahuan yang mereka telah miliki, graduan boleh menempatkan diri dalam masyarakat dan memberi sumbangan kepada Negara. Graduan juga berpeluang untuk menyambung pelajaran mereka dalam bidang pengkhususan bahasa arab atau pengajian Islam.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara, dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dan lulus dalam salah satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Pengajian Islam (Tahap 3 KKM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 4.0/ CEFR A2 atau setara dengan TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Penolong Pegawai Tadbir, Juru Bahasa, Penterjemah, Pendakwah, Guru Bahasa, Ahli Akademik dan bidang-bidang berkaitan samada di sektor awam atau swasta.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 22,245
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 27,345

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Pengajian Malaysia 2 / Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • English I
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Hifz Al-Quran I
 • Ulum Al-Quran
 • Ulum Al-Hadith
 • Al-Sirah Al-Nabawiyyah
  Semester 2
 • Bahasa Melayu 3 / Bahasa Melayu 1
 • Tasawwur Islam (U3)
 • Pengenalan Teknologi Maklumat
 • English II
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah II
 • Hifz Al-Quran II
 • Al-Tafsir
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
  Semester 3
 • Pengantar Akidah
 • English III
 • Al Arabiah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Akhlak Islamiyyah
 • Hifz Al-Quran III
 • Al-Ahkam Wa Al-Adillah Syari’yyah
 • Al-Maajim Al-Lughawiah
 • Al-Dirasah Al-Nassiyyah Fi Al-Nahw Wa Al-Sarf
  Semester 4
 • Al-Fiqh Al-Islami
 • Hifz Al-Quran IV
 • Al-Arudh
 • Al-Adab Al-Arabi Fi Al-Asr Al-Jahili Wa Sadr Al-Islam
 • Al-Balaghah I
 • Fiqh Al-Lughah
 • Pentadbiran Dan Pengurusan Islam / Keusahawanan Dan Perancangan Kewangan / Aliran Pemikiran Semasa
  Semester 5
 • Latihan Bina Insan
 • Al-Tarjamah
 • Al-Adab Al-Arabi Fi Al-Asr Al-Umawi Wa Al-Abbasi
 • Al-Balaghah II