Pengajian Asas Teknologi Maklumat

R2/010/3/0465

Kod Programtitle bottom left g 4
FA03
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A8382
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
1 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Pusat Matrikulasi
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Matlamat kursus ini adalah untuk menyediakan pelajar bagi kursus pengajian sarjanamuda berkaitan Teknologi Maklumat (IT). Apa yang pelajar akan pelajari sepanjang kursus ini adalah berkenaan perkakasan dan perisian IT dalam pemahaman umum dan asas penyuntingan menggunakan perisian berkaitan. Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat: memahami kaedah penyelesaian masalah komputer, bahasa pengaturcaraan komputer, perancangan sistem, storan dan kemahiran insaniah dalam persekitaran berkaitan IT.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 5 kredit termasuk kredit dalam mata pelajaran Matematik; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 5 kredit termasuk kredit dalam mata pelajaran Matematik; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Program Asasi digubal sebagai landasan kepada pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau O Level yang berkelayakan untuk mengikuti kelas persediaan sebelum mengikuti pengajian tinggi di peringkat ijazah sarjana muda. Kelulusan di peringkat pengajian asasi tidak digunakan sebagai kelayakan untuk memulakan kerjaya.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 6,617
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 10,517

*termasuk yuran pendaftaran, yuran kemudahan & kebajikan, yuran pengajian & penilaian, yuran penginapan (Dormitori D / Dormitori Q)

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • FIntroduction To Computer
 • Foundation English
 • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Muasirah
 • Mathematics I
 • Introduction to Programming I
 • Introduction to Multimedia I
  Semester 2
 • Pengantar Ilmu Tauhid
 • Reading and Writing
 • Introduction to Computer II
 • Introduction to Programming II
 • Mathematics II (Elektif)
 • Pengantar Psikologi Islam (Elektif)
 • Introduction to Business (Elektif)
 • Introduction to Media Literacy (Elektif)
  Semester 3
 • Tilawah
 • Kemahiran Komunikasi Untuk Professional Muslim
 • Introduction to System Analysis Design
 • Introduction to Database
 • Mathematics III (Elektif)
 • Economics (Elektif)
 • Introduction to Social Science (Elektif)
 • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Ittisoliah (Elektif)