Asasi Pengajian Islam

R2/010/3/0469

Kod Programtitle bottom left g 4
FA01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A8180
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
1 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Arab
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Pusat Matrikulasi
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Setiap semester mengandungi 12 minggu kuliah dan 2 minggu peperiksaan akhir semester. Sila layari laman web UIS di www.uis.edu.my untuk mengetahui takwim akademik semasa (rujuk menu utama Pelajar dan klik pada sub menu Takwim Akademik).

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/ SPMV) dengan mendapat 5 kredit dan mesti mengambil mata pelajaran Bahasa Arab di peringkat SPM; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Pelajar Antarabangsa
 • Kelayakan lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia setara dengan (SPM/ SPMV) dan mesti mengambil mata pelajaran Bahasa Arab
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Program Asasi digubal sebagai landasan kepada pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau O Level yang berkelayakan untuk mengikuti kelas persediaan sebelum mengikuti pengajian tinggi di peringkat ijazah sarjana muda. Kelulusan di peringkat pengajian asasi tidak digunakan sebagai kelayakan untuk memulakan kerjaya.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 6,217
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 9,817

*termasuk yuran pendaftaran, yuran kemudahan & kebajikan, yuran pengajian & penilaian, yuran penginapan (Dormitori D / Dormitori Q)

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Pengantar Psikologi Islam
 • Introduction To Computer
 • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Ittisoliah
 • Al-Madkhal Li Al-Aqidah Al-Islamiah
 • Al-Masadir Li Al-Dirasat Al-Islamiah
 • Al-Akhlaq Al-Islamiah
  Semester 2
 • Tilawah
 • Foundation English
 • Al-Lughah Al-Arabiah Al-Tatbiqiah
 • Al-Madkhal Li Ulum Al-Quran
 • Tafsir Al-Quran
 • Al-Madkhal Li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiah
  Semester 3
 • Kemahiran Komunikasi Untuk Profesional Muslim
 • Reading and Writing
 • Pengantar Ilmu Tauhid
 • Al-Madkhal Li Ilm Usul Al-Fiqh
 • Al-Madkhal Li Ilm Al-Hadith
 • Al-Madkhal Li Al-Fiqh Al-Islami