Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian)

N/482/6/0198

Kod Programtitle bottom left g 4
BT05
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA 10879
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Makmal & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran

 

Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program dirangka bagi memenuhi keperluan tenaga kerja bidang Sistem Maklumat dalam pelbagai sektor dan industri. Program merangkumi aspek teori dan praktikal secara individu mahupun berkumpulan yang diperkukuhkan dengan penghayatan etika dan adab. Menghasilkan graduan yang memiliki etika dan adab Islami, berintegriti, mempamerkan nilai Islam dan ihsan dalam pekerjaan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C, Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) 2.00 dalam dalam 2 mata pelajaran dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau gred C (NGMP) 2.00 STPM atau;

 • Lulus STAM dengan pangkat Jayyid dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau;

 • Lulus program Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00 dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau;

 • UEC dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam lima mata pelajaran termasuk Matematik atau;

 • Lulus Diploma dalam bidang Sains Komputer atau Kejuruteraan Perisian atau Teknologi Maklumat atau Sistem Maklumat atau setara, dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau;

 • Lulus Diploma dalam Sains dan Teknologi atau Pengajian Perniagaan atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 boleh diterima masuk (tertakluk kepada proses penilaian dalaman) dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM atau;

 • Kelayakan-kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Nota:

 • Calon yang mendapat PNGK kurang daripada 2.50 tetapi melebihi 2.00 dengan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM boleh diterima masuk tertakluk kepada proses penilaian dalaman yang ketat.

 • Calon yang mendapat kredit dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan pengkomputeran di peringkat SPM atau STPM akan diberikan keutamaan dalam pemilihan kemasukan pelajar.

Pelajar Antarabangsa
 • Pelajar antarabangsa haruslah mempunyai bukti penguasaan Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis yang baik , sebagai contoh skala 6.0 untuk Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (International English Language Testing System, IELTS) atau yang setara dengannya.
Prospek Kerjaya
title bottom left g 4

Pegawai Sistem Maklumat, Juruanalisa Sistem, Pengaturcara Komputer, Perekabentuk Sistem, Pembangun Sistem Maklumat, Pengurus Projek IS, Pembangun Aplikasi Mudah Alih, Tutor, Saintis Data, Pegawai Penyelidik, Pembantu Penyelidik dan Penganalisis Data.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 49,375
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 55,592

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)(Tempatan)/ Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Tempatan)/ Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Antarabangsa)
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Academic Reading Skills
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Asas Al Quran
 • Introduction To Information System
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 1
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah Ii
 • Discrete Mathematics
 • Introduction To Programming
 • Computer Organization
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 2
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Workplace Communication Skills
 • Elektif Umum (1)
 • Fiqh Al-Sirah
 • IT Infrastructure
 • Database System
 • Probability And Statistics
 • System Analysis And Design
 • Methodology
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Elektif Umum (2)
 • Web Programming
 • Operating System And Administration
 • Enterprise Resource Planning
 • Introduction To Data Science
 • Is Innovation And New Technology/ Business Intelligence
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Pengantar Akidah
 • Al-Dirasat Al-Islamiah
 • Research Methodology In IT
 • Information System Project Management
 • Knowledge Management System
 • Data Analytics
 • IT Audit And Risk Management
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 6
 • Data Communication And Networking
 • Information Policy And Governance
 • Business Process Management
 • Information Security Management
 • Final Year Project I
  Semester 7
 • Digital Entrepreneurship
 • Machine Learning
 • Human Computer Interaction
 • Final Year Project II
  Semester 8
 • Latihan Industri