Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Rekabentuk Digital) (kepujian)

N/213/6/0352

Kod Programtitle bottom left g 4
BT04
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA 11185
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 Tahun 8 Bulan
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Makmal & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran

 

Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program dirangka bagi memenuhi keperluan tenaga kerja profesional dalam bidang multimedia kreatif khususnya reka bentuk digital di pelbagai sektor dan industri dalam menghasilkan satu karya grafik digital yang berkualiti tinggi. Program meliputi kursus atau matapelajaran secara holistik yang merangkumi aspek teknikal dan reka bentuk media baharu, kaedah ilustrasi digital, komunikasi visual dan teknologi multimedia kreatif. Program diperkukuhkan lagi dengan matapelajaran keusahawanan ICT.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengannya, sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana dua mata pelajaran; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya gred Jayyid; atau

 • Lulus Matrikulasi/Asasi atau setaraf dengannya, sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Lulus Diploma (Tahap 4, KKM/MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Lulus Diploma Lanjutan (Tahap 5, KKM/MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat / Lembaga Akademik institusi*; atau

 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia. DAN

 • lulus temuduga (online/virtual/kenvensional)**: atau

 • penyerahan portfolio pelajar untuk dinilai oleh pihak institusi**

Pelajar Antarabangsa
 • Mendapat sekurang-kurangnya Band 3 dalam MUET atau setara dengan CEFR Low B2.*

* Rujuk Surat JPT GS 1000-630(41). 9hb Disember 2019 – Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Kepada Pelajar Antarabangsa untuk penilaian dan skor Bahasa Inggeris setara.

Prospek Kerjaya
title bottom left g 4

Pereka Grafik, Pakar Audio, Pakar Video, Pereka Web, Pakar Animasi, Pengarah Seni, Pakar Ilustrasi, Pereka Papan Cerita (Storyboard), Pereka Multimedia, Pereka Antara Muka, Penyunting Audio/Video, Pakar Kandungan Kreatif (Creative Content), Instructional Specialist, Colorist, Project Manager, Eksekutif Rekabentuk, Tutor, Videographer, Audiographer, 3D Modeller, Pereka Watak, Pereka Kesan (Effect) Visual, Pereka Kesan (Effect) Bunyi, Perunding Pembangunan Rekabentuk Digital, Usahawan Rekabentuk Digital.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 48,575
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 54,574

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)
 • Falasafah Dan Isu Semasa (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1)
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Academic Reading Skills
 • Asas Al-Quran
 • Fundamental Of Drawing
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 2
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Pengantar Al-Quran
 • Asas Tauhid (U2)
 • Typography Design
 • Visual Communication
 • Multimedia Drawing And Design
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 3
 • Workplace Communication Skills
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Fiqh Al-Sirah
 • Introduction To Multimedia
 • Storyboard Design
 • Graphic Design
 • Digital Photography
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Elektif Umum 1
 • Digital Illustration
 • Creative Advertising Design
 • Introduction To Animation
 • Multimedia For The Web
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Elektif Umum 2
 • Instructional Design
 • 3d Animation I
 • Audio And Video Technology
 • New Media Design
  Semester 6
 • Elektif Umum 3
 • Final Project I
 • Visual Effect Production
 • Scripting In Authoring Application
 • 3d Animation II
 • Research Methodology In IT
  Semester 7
 • Elektif Umum 4
 • Final Project II
 • Electronic Publishing
 • Digital Entrepreneurship
  Semester 8
 • Latihan Industri
  Elektif
 • Mobile Apps Design
 • Introduction To Game Design
 • Multimedia Project Management
 • Electronic Marketing Strategy
 • Bahasa Mandarin
 • Bahasa Jepun
 • Pembangunan Potensi Insan
 • Bahasa Melayu 4 *
 • Bahasa Melayu 2 **
 • Pengantar Akhlak
 • Al-Tarikh Al-Islami
 • Falsafah Sains