Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Media Interaktif) (Kepujian)

R2/481/6/0643

Kod Programtitle bottom left g 4
BT01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6283
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah, Makmal & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini telah mendapat akreditasi penuh pada 18 Julai 2008. Program ini menyediakan graduan dengan pengetahuan, amalan dan kemahiran yang mencukupi dengan autonomi dan keupayaan menyesuaikan diri yang lebih tinggi untuk membantu organisasi dalam proses kreatif dan/atau aliran kerja penghasilan produk.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 1. Lulus STPM dengan mendapat sekurang- kurangnya Gred C (GP 2.00) dalam mana- mana DUA (2) mata pelajaran; ATAU

 2. Lulus STAM dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; ATAU

 3. Matrikulasi atau Foundation dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 4. Diploma (Tahap 4, MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 5. Diploma Lanjutan (Advanced Diploma) (Tahap 5, MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

 6. Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat/ Lembaga Akademik institusi; ATAU

 7. Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat/ Lembaga Akademik institusi; Nota untuk (vi) dan (vii): Institusi perlu menjalankan saringan dan menyediakan panduan yang diperlukan khusus untuk disiplin program; ATAU

 8. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia; DAN

 9. Lulus temu duga (dalam talian/ maya/ konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh institusi mengikut keperluan.

Pelajar Antarabangsa
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia; DAN

 • Lulus temu duga (dalam talian/ maya/ konvensional) ATAU penyerahan portfolio pelajar, yang akan ditentukan oleh institusi mengikut keperluan.

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4

Pakar Audio, Pengaturcara Komputer, Pakar Video, Pereka Bentuk Sesawang, Pembangun Sesawang, Pakar Animasi, Pengarah Seni, Pereka Bentuk Grafik, Pereka Bentuk Permainan, Pereka Antara Muka, Penyunting Audio/ Video, Pakar Kandungan (Content), Instructional Specialist, Colorist, Project Manager, Produser Eksekutif, Tutor, Juruteknik, Ilustrasi, Pereka Papan Cerita (Storyboard), Pereka Multimedia, Penolong Pegawai Sistem Maklumat, Pengaturcara Multimedia, Videographer, Audiographer, 3D Model, Pereka Watak, Pereka Kesan (Effect) Visual, Pereka Kesan (Effect) Bunyi, Pereka Bentuk Perisian Interaktif, Pembangun Media Interaktif

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 38,671.50
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 44,131.50

*termasuk yuran: pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & peperiksaan.

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1) (Warganegara) / Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Warganegara) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Antarabangsa)
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Academic Reading Skills
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Asas Al-Quran
 • Problem Solving In IT
 • Multimedia Drawing And Design
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar 1
 • Kokurikulum 1
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Pengantar Al-Quran
 • Basic Programming
 • Introduction To Multimedia
 • Storyboard Design
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar 2
 • Kokurikulum 2
  Semester 3
 • Fiqh Al-Sirah
 • Workplace Communication Skills
 • Al Lughah Al Arabiah III
 • *Elektif Disiplin (1)
 • Multimedia For The Web
 • 2D Animation
 • Graphic Design
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar 3
  Semester 4
 • Asas Pemikiran Islam
 • Khidmat Ummah (U4)
 • **Elektif Umum (1)
 • Creative Advertising Design
 • 3D Animation I
 • Scripting In Authoring Application
 • Web Programming
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar 4
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • **Elektif Umum (2)
 • Instructional Design
 • 3D Animation II
 • Interaction Design
 • Audio And Video Editing
  Semester 6
 • Research Methodology In IT
 • Final Project I
 • Mixed Reality
 • *Elektif Disiplin (2)
 • Multimedia Project Management
  Semester 7
 • *Elektif Disiplin (3)
 • Management Information System
 • Final Project II
 • Digital Entrepreneurship
  Semester 8
 • Latihan Industri
Kursus Elektif Disiplin
 • *Elektif Disiplin (1): Database System
 • *Elektif Disiplin (1): Visual Programming
 • *Elektif Displin (2): Introduction To Game Design
 • *Elektif Displin (2): Mobile Apps Design
 • *Elektif Displin (3): Visual Effect Production
 • *Elektif Displin (3): Digital Photography
Kursus Elektif Umum
 • **Elektif Umum (1): Bahasa Mandarin
 • **Elektif Umum (1): Bahasa Jepun
 • **Elektif Umum (1): Pembangunan Potensi Insan
 • **Elektif Umum (1): Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • **Elektif Umum (1): Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa)
 • **Elektif Umum (2): Pengantar Akhlak
 • **Elektif Umum (2): Al-Tarikh Al-Islami
 • **Elektif Umum (2): Falsafah Sains