Ijazah Sarjana Muda Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)

R2/221/6/0106

Kod Programtitle bottom left g 4
BI05
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A10230
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Arab & Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program bermatlamat melahirkan graduan dalam bidang dakwah yang memiliki kemahiran dalam perancangan, pengorganisasian dan implementasi integrasi prinsip pengurusan Islam dalam pengurusan sumber insan.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam salah satu mata pelajaran Pengajian Islam atau Bahasa Arab dan satu mata pelajaran lain; atau

 • Lulus A-Level atau yang setara dengannya dengan lulus minimum satu (1) subjek Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat pangkat Maqbul; atau

 • Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang berkaitan dengan mendapat PNGK 2.00; atau

 • Diploma Pengajian Islam atau dalam bidang berkaitan (Tahap 4 MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Diploma yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan lulus mata pelajaran Bahasa Arab asas di peringkat Diploma atau lulus mana-mana mata pelajaran Bahasa Arab di peringkat SPM atau STPM; atau

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut: IELTS 5.0/ CEFR B1 atau setara dengan TOEFL PBT (410-413) atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 3);

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Pegawai Tadbir, Pegawai Tadbir & Diplomatik, Pegawai Hal Ehwal Islam/ Pembangunan Keluarga/ Jabatan Agama Islam, Pegawai Sumber Manusia, Pegawai Dakwah Jabatan Agama Islam, Pegawai Zakat, Guru Agama, Pendakwah, Motivator.

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 44,094
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 53,404

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1) (Warganegara )/ Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1)(Warganegara)/Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1)(Antarabangsa)
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Academic Reading Skills
 • Hafazan & Tajwid I
 • Al-Aqidah Al-Islamiyah
 • Kokurikulum 1
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 2
 • Al-Madkhal Ila Usul Al-Fiqh
 • Academic Writing Skills
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah Ii
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Hafazan & Tajwid Ii
 • Al-Madkhal Ila Ilm Al-Dakwah
 • Mustalah Al-Hadith
 • Ulum Al-Quran
 • Kajian Agama-Agama
 • Management
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Kokurikulum 2
  Semester 3
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Workplace Communication Skills
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah Iii
 • Bahasa Mandarin (Elektif Umum 1)
 • Bahasa Melayu 4(Warganegara)
 • Bahasa Melayu 2(Antarabangsa)
 • Fiqh Al-Sirah
 • Dakwah Dan Pembangunan Masyarakat
 • Fundamental Of Human Capital Development
 • Organization Behavior
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam (U3)
 • Asas Tauhid (U2)
 • Falsafah Sains (Elektif Umum 2)
 • Dirasat Fi Al-Akhlaq
 • Usul Al-Dakwah
 • Human Resource Management
 • Al- Ghazawat Al-Fikriyyah Al-Muashirah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Pentadbiran Dan Pengurusan Dakwah
 • Metodologi Dakwah Terhadap Non Muslim Di Malaysia
 • Staffing
 • Etika Kerja Islam
 • Al-Dakwah Wa Al-Qiyadah Al-Islamiyyah
 • Tokoh-Tokoh Pendakwah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 6
 • Psikologi Dakwah
 • Asas Dan Kemahiran Kaunseling
 • Managing Training And Development
 • Metodologi Penyelidikan
 • Institusi Dan Gerakan Dakwah Semasa
 • Ilmu Takhrij Hadith
 • Undang-Undang Islam Dan Masyarakat
 • Pengucapan Awam
  Semester 7
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Komunikasi Dakwah
 • Tarekat Tasawuf Dalam Perkembangan Dakwah
 • Workplace Labor Relations
 • Kertas Projek
 • Islam Dan Isu-Isu Semasa
 • Dakwah Dan Pelancongan
  Semester 8
 • Adab Al-Ikhtilaf
 • Fiqh Al-Awlawiyyat
 • Jihad Dalam Islam
 • Praktikal Dakwah