Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Multimedia (Kepujian)

R2/221/6/0099

Kod Programtitle bottom left g 4
BI03
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A10229
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu, Bahasa Arab & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program bermatlamat melahirkan graduan dalam bidang Usuluddin yang memiliki kemahiran dalam teknologi multimedia, ke arah menyediakan sumber manusia yang kompeten dalam mengguna dan menghasilkan kandungan multimedia Islamik.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam salah satu mata pelajaran Pengajian Islam atau Bahasa Arab dan satu mata pelajaran lain; atau

 • Lulus A-Level atau yang setara dengannya dengan lulus minimum satu (1) subjek Pengajian Islam; atau

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat pangkat Maqbul; atau

 • Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dalam bidang berkaitan dengan mendapat PNGK 2.00; atau

 • Diploma Pengajian Islam atau dalam bidang berkaitan (Tahap 4 MQF) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

 • Diploma yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan lulus mata pelajaran Bahasa Arab asas di peringkat Diploma atau lulus mana-mana mata pelajaran Bahasa Arab di peringkat SPM atau STPM; atau

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris seperti berikut:

 • IELTS 5.0/ CEFR B1 atau setara dengan TOEFL PBT (410-413) atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambridge English: Proficiency)/ CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau MUET (Malaysian University English Test) (Band 3);

Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
 • Pegawai Tadbir, Pegawai Tadbir/ Diplomatik, Pegawai Hal Ehwal Islam/ Pembangunan Keluarga/ Pegawai Multimedia, Pegawai Masjid, Guru Agama, Pendakwah

Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 49,259
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 56,869

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Hubungan Etnik (Warganegara)/ Pengajian Malaysia 3 (Antarabangsa)
 • Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas) / Bahasa Melayu Komunikasi 2
 • Academic Reading Skills
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah I
 • Hafazan Dan Tajwid I
 • Introduction To Multimedia
 • Al-Aqidah Al-Islamiyyah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum
  Semester 2
 • Al-Madkhal ila Usul al-Fiqh
 • Academic Writing Skills
 • al-Arabiah al-'Aliyah li Dirasat Islamiyyah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Multimedia Drawing
 • Hafazan dan Tajwid II
 • Al-Madkhal ila Ilm al-Dakwah
 • Ulum al-Quran
 • Mustalah al-Hadis
 • Teknik Berfikir Dalam Islam
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 3
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat
 • Workplace Communication Skills
 • Al Arabiah Al A'liyah Li Dirasat Islamiyyah III
 • Pembangunan Potensi Insan
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara)
 • Bahasa Melayu 2 (Antarabangsa)
 • Introduction To Animation
 • Tauhid Pendekatan Saintifik
 • Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah
 • Kajian Bibliografi Usuluddin
 • Seni Dalam Islam
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam
 • Asas Tauhid
 • Falsafah Sains
 • 3D Animation 1
 • Graphic Design
 • Kajian Ajaran Sesat di Malaysia
 • Al-Falsafah al-Islamiyyah
 • Dirasat fi al-Akhlaq
 • Al-Istisyraq wa al-Tayyarat al-Fikriah al-Mu'asirah
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat
 • Multimedia For The Web
 • Audio and Video Technology
 • Multimedia Content Development
 • Falsafah Moden
 • Dirasat fi al-Fitan wa al-Malahim
 • Tamadun Islam
 • Perbandingan Agama-Agama di Malaysia
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 6
 • Multimedia Project Management
 • Final Year Project I
 • Al-Firaq al-Islamiyyah
 • Tasawuf & Tarekat Sufi
 • Tokoh-tokoh Dalam Sejarah Islam
 • Al-Tibb al-Nabawi
 • Psikologi Islam
 • Introduction to Programming/ Undang-undang Islam dan Masyarakat/ Dabt wa Rasm al-Quran
  Semester 7
 • Khidmat Ummah
 • Final Year Project II
 • Metodologi Penyelidikan
 • Kajian Teks Klasik Ilmu Kalam
 • Qasas al-Qur'an
 • Sosiologi Islam
 • Database System / Ilmu Takhrij al-Hadith / Asas Tarannum
  Semester 8
 • Latihan Industri / Latihan Ilmiah