Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris (Kepujian) dengan Komunikasi Korporat

N/222/6/0045

Kod Programtitle bottom left g 4
BB09
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
MQA/PA5404
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Inggeris & Melayu
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
FAKULTI SAINS SOSIAL
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program pengajian ini menyediakan pelajar ke arah prospek kerjaya yang memerlukan kemahiran Bahasa Inggeris dan komunikasi korporat.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2.00) dalam dua (2) matapelajaran atau setara dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau setara; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan sekurang-kurangnya Jayyid dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau setara; ATAU

 • Lulus Diploma (Tahap 4, KKM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau setara dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau setara; ATAU

 • Lulus Matrikulasi/ Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau setara dan kredit dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau setara; DAN

 • Minimum skor 6.0 untuk peperiksaan International English Language Testing System (IELTS) atau yang setara dengannya*

Nota:

Keperluan kredit untuk Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Bahasa Arab, Bahasa Cina atau Bahasa Tamil di peringkat SPM boleh dimansuhkan sekiranya gred yang diperolehi di peringkat STPM / STAM atau setara adalah lebih tinggi.
*MUET Band 4.0

Pelajar Antarabangsa
 • Syarat kompetensi Bahasa Inggeris untuk pelajar antarabangsa adalah minimum skor 6.0 untuk peperiksaan International English Language Testing System (IELTS) atau yang setara dengannya*
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Penyunting, Pembaca Pruf, Wartawan, Perunding Pelancongan, Penterjemah, Jurubahasa, Penulis Teknikal, Penulis Iklan, Pencipta Kandungan, Perhubungan Media, Perhubungan Pelanggan, Pelatih Bahasa Inggeris
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 43,796.50
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 49,443

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1) (Warganegara) / Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Bukan Warganegara)
 • Falsafah Dan Isu Semasa) (U1) (Warganegara) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Bukan Warganegara)
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Management
 • Introduction To General Linguistics
 • English For Communication I
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum 1
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Bahasa Melayu 4 (Warganegara) / Bahasa Melayu 2 (Bukan Warganegara)
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • History Of The English Language
 • Introduction To Applied Linguistics
 • English For Communication II
 • Introduction To Phonetics And Phonology
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko Kurikulum 2
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Al Lughah Al Arabiah III
 • Elektif Umum (1)
 • Corporate Writing
 • Academic Writing Skills
 • Introduction To English Literature
 • Introduction To Morphology And Syntax
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 4
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Asas Pemikiran Islam (U3) / Falsafah dan Pemikiran Islam (U3)
 • Elektif Umum (2)
 • Public Speaking
 • Introduction To Sociolinguistics
 • Introduction To Discourse Analysis
 • Principles Of Corporate Communication
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Introduction To Translation
 • Introduction To Research Methodology
 • Introduction To Genre Analysis
 • Needs Analysis And Syllabus Design In ESP
 • Crisis Communication
 • Communication Theory
  Semester 6
 • Project Paper
 • Introduction To World Englishes
 • Assessment And Evaluation In ESP
 • Methodologies And Materials Development In ESP
 • Introduction To Technology In ESP
 • Introduction To Second Language Acquisition
 • Media Management
  Semester 7
 • Project Paper
 • Corporate Communication Management And Campaign
 • Integrated Marketing Communication
  Semester 8
 • Industrial Training
  Elektif Umum 1
 • Bahasa Mandarin / Bahasa Jepun / Pembangunan Potensi Insan
  Elektif Umum 2
 • Pengantar Akhlak / Al-Tarikh Al-Islami / Falsafah Sains