Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

R3/344/6/0071

Kod Programtitle bottom left g 4
BB04
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A7397
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

-

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam dua (2) mata pelajaran dan kredit dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM; atau

 • Lulus STAM pangkat Jayyid dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat SPM; atau ·

 • Diploma dalam perakaunan atau bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 atau

 • Lulus Matrikulasi/ Foundation/ Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat SPM; atau ·

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara. ·

 • DAN Malaysian University English Test (MUET) Band 2

Pelajar Antarabangsa
 • -
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Akauntan, Pengurus Akaun, Juruaudit, Perancang kewangan, Pensyarah, Usahawan
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 50,194
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 57,994

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Hubungan Etnik
 • Pengajian Malaysia 3
 • Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Academic Reading Skills
 • Financial Accounting And Reporting I
 • Management
 • Kokurikulum
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 2
 • Asas Tauhid
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Economics
 • Bahasa Melayu 2
 • Financial Accounting And Reporting II
 • Statistics
 • Kokurikulum
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat
 • Financial Accounting And Reporting III
 • Management Accounting I
 • Business Mathematics
 • Financial Management
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Falsafah Dan Pemikiran Islam
 • Khidmat Ummah
 • Advance Fin. Accounting And Reporting
 • Management Accounting II
 • Audit And Assurance
 • Organizational Behaviour
 • Discipline Elective I
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 5
 • Taxation I
 • Advanced Audit And Corporate Governance
 • Seminar In Management Accounting
 • Communication For Accounting
 • Accounting Theory
 • Discipline Elective II
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 6
 • Strategic Management
 • Taxation II
 • Accounting Information System
 • Commercial Law
 • Business Ethics And Corporate Governance
 • Discipline Elective III
  Semester 7
 • Advanced Acc. Information System
 • Company Law And Secretarial Practices
 • Public Sector Accounting
 • Integrated Case Study
 • Discipline Elective IV
  Semester 8
 • Latihan Industri