Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Kewangan (Kepujian)

R2/314/6/0004

Kod Programtitle bottom left g 4
BB03
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh & Separuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A7396
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
4 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Program ini ditawarkan kepada semua pelajar lepasan STPM, Asasi, Diploma dan setaraf dengannya yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang Ekonomi dan Kewangan. Objektif program ini adalah untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu berkaitan bidang ekonomi dan kewangan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap semester mengandungi 14 minggu kuliah, 1 minggu ulangkaji dan 3 minggu peperiksaan akhir semester. Sila layari laman web KUIS di www.kuis.edu.my untuk mengetahui takwim akademik semasa (rujuk menu utama Pelajar dan klik pada sub menu Takwim Akademik).

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP2.00) dalam 2 mata pelajaran serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau;

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan pangkat Jayyid, serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau;

 • Lulus Matrikulasi/Foundation/Asasi dengan minimum HPNG 2.0 daripada 4.0 atau kelayakan lain yang setara dengannya, atau;

 • Kelayakan yang setara dengan Diploma/ Diploma Lanjutan (Level 4 atau 5 Kerangka Kelayakan Malaysia MQF), atau;

 • Lulus Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan mengambil kira Sijil Vokasional Malaysia (SVM) setara dengan 3 kredit Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi calon yang memperolehi:
  • Kepujian Bahasa Melayu 1104;
  • PNGK Akademik sekurang-kurangnya 2.00;
  • PNGK Vokasional sekurang-kurangnya 2.67; dan
  • Kompeten semua modul vokasional.

 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara.

Pelajar Antarabangsa
 • Pelajar Antarabangsa perlu mencapai skor minimum 5.5 dalam International English Language Testing System (IELTS) dan setara dengannya.
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Pegawai Ekonomi, Pegawai Kewangan, Eksekutif Perbankan, Guru, Tutor, Pegawai Polisi Ekonomi, Pegawai Tadbir Diplomatik, Pengurus, Perancang Ekonomi, Pensyarah, Usahawan dan lain-lain. Graduan boleh berkhidmat di Sektor Awam, Swasta, Badan Berkanun, Bank Komersil, Syarikat Takaful, Bank dan lain-lain syarikat dalam pelbagai industri.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 42,420
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 49,990

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1)
 • Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1)
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Academic Reading Skills
 • Mathematics For Economics
 • Business Accounting
 • Kokurikulum 1
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 2
 • Asas Tauhid (U2)
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Bahasa Kebangsaan A
 • Microeconomics I
 • Business Mathematics
 • Management
 • Kokurikulum
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Workplace Communication Skills
 • Al Lughah Al Arabiah III
 • Elektif Umum (1): Bahasa Mandarin
 • Elektif Umum (1): Bahasa Jepun
 • Elektif Umum (1): Pembangunan Potensi Insan
 • Microeconomics II
 • Macroeconomics I
 • Financial Management
 • Sistem Tarbiyyah Pelajar
  Semester 4
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Elektif Umum (2): Pengantar Akhlak
 • Elektif Umum (2): Al-Tarikh Al-Islami
 • Elektif Umum (2): Falsafah Sains
 • Staffing
 • Strategic Management
 • Management Information System
 • Fiqh Muamalah I
 • Elektif Disiplin (1): International Human Resource Management
 • Elektif Disiplin (1): Managing Diversity
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Economic Development
 • Basic Econometrics
 • Islamic And Conventional Financial System
 • Money And Capital Market
 • Elektif Disiplin (1): Research Metholodgy
 • Elektif Disiplin (1): International Economics.
  Semester 6
 • Islamic Economics
 • Credit Management
 • Risk Management
 • Elektif Disiplin (2):Entreprenuership
 • Elektif Disiplin (2): Marketing Management
 • Elektif Disiplin (3): Public Finance
 • Elektif Displin (3): Monetary Economics
  Semester 7
 • Malaysian Economy
 • Managerial Economics
 • Portfolio Theory And Security Analysis
 • Corporate Finance
 • Futures And Options
  Semester 8
 • Latihan Industri