Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)

R2/345/6/0771

Kod Programtitle bottom left g 4
BB01
Mod Pengajiantitle bottom left g 4
Sepenuh Masa
Nombor Pendaftaran MQAtitle bottom left g 4
A6298
Tempoh Pengajiantitle bottom left g 4
3 1/2 Tahun
Mod Pengajarantitle bottom left g 4
Kuliah & Tutorial
Bahasa Pengantartitle bottom left g 4
Bahasa Melayu & Bahasa Inggeris
Fakulti / Pusat Pengajiantitle bottom left g 4
Fakulti Pengurusan & Muamalah
Maklumat Programtitle bottom left g 4

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang komprehensif sebagai persediaan dalam menceburi bidang kerjaya kelak dan berupaya beradaptasi dalam suasana perniagaan yang dinamik.

Pelajar akan menyertai program pengajian selama 3 ½ tahun yang akan didedahkan dengan bidang perakaunan, ekonomi, pemasaran, keusahawanan, pengurusan, bahasa dan komunikasi, pengajian Islam, teknologi maklumat, e-dagang dan asas undang-undang perniagaan.

Program ini akan mendedahkan pelajar mengenai konsep perniagaan konvensional dan Islam yang akan memberi nilai tambah dalam usaha membentuk graduan Muslim yang kompeten dan mempunyai nilai kebolehpasaran tinggi.

Syarat Kelayakantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysia
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya gred C (HPNG 2.0) dalam 2 mata pelajaran, serta lulus Matematik dan bahasa Inggeris pada peringkat SPM; atau kelayakan yang setara dengannya; ATAU

 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Jayyid serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM; atau kelayakan yang setara dengannya; ATAU

 • Lulus Asasi atau Matrikulasi dengan minimum HPNG 2.0; ATAU

 • Lulus Diploma (Level 4, MQF) dengan minimum HPNG 2.0;  ATAU

 • Lulus Diploma Lanjutan (Level 5, MQF) dengan minimum HPNG 2.0; ATAU

 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM), tertakluk kepada keputusan Senat HEP/ Lembaga Akademik; ATAU

 • Lulus Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada keputusan Senat PPT/Lembaga Akademik; ATAU

 • Kelayakan setara lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar Antarabangsa
 • Mencapai skor minimum Band 3 dalam MUET ATAU setara dengan CEFR (Low B2).
Prospek Kerjayatitle bottom left g 4
Usahawan, Pengurus Pentadbiran Perniagaan, Pengurus Pemasaran, Pengurus Operasi Strategik, Pensyarah, Konsultan E-Dagang / pemasaran atas talian.
Anggaran Yuran Keseluruhantitle bottom left g 4
Pelajar Malaysiatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,000
: RM 37,301
Pelajar Antarabangsatitle bottom left g 4
Yuran Pendaftaran
Yuran Keseluruhan*
: RM 1,150
: RM 43,201

*termasuk yuran : pendaftaran, kemudahan & kebajikan, pengajian & penilaian, penginapan : Dormitori D (Sepenuh masa sahaja) & graduasi

Struktur Programtitle bottom left g 4
  Semester 1
 • Penghayatan Etika Dan Peradaban (U1) (Pelajar Tempatan) / Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Pelajar Antarabangsa)
 • Falsafah Dan Isu Semasa (U1) (Pelajar Tempatan) / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (U1) (Pelajar Antarabangsa)
 • Fiqh Ibadat Dan Munakahat (U2)
 • Al Lughah Al Arabiah I
 • Academic Reading Skills
 • Management
 • Economics
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 1
  Semester 2
 • Academic Writing Skills
 • Al Lughah Al Arabiah II
 • Teknologi Maklumat Dalam Kehidupan Insan
 • Bahasa Melayu 4 (U2) (Warganegara) / Bahasa Melayu 2 (U2) (Bukan Warganegara)
 • Business Accounting
 • Organizational Behavior
 • Fundamental Of E-Commerce
 • Sistem Tarbiah Pelajar
 • Ko-Kurikulum 2
  Semester 3
 • Fiqh Muamalat Dan Jinayat (U3)
 • Workplace Communication Skills
 • Al Lughah Al Arabiah Iii
 • Elektif Umum (1): Bahasa Mandarin / Elektif Umum (1): Bahasa Jepun / Elektif Umum (1): Pembangunan Potensi Insan
 • International Business And Globalisation
 • Statistics
 • Marketing Management
 • Discrete Mathematics
 • Sistem Tarbiah Pelajar
  Semester 4
 • Khidmat Ummah (U4)
 • Business Mathematics
 • Financial Management
 • Introduction To Programming
 • Electronic Marketing Strategy
 • Human Resource Management
 • Elektif Disiplin 1: Islamic Economics / Elektif Disiplin 1: Islamic Wealth Management
 • Sistem Tarbiyah Pelajar
  Semester 5
 • Asas Kefahaman Hukum Syariah
 • Entrepreneurship
 • Business Law
 • Web Programming
 • Elektif Disiplin 2: Business Ethics / Elektif Disiplin 2: Workplace Labor Relations
 • Elektif Disiplin 3: Managerial Economics / Elektif Disiplin 3: Cost And Management Accounting
 • Elektif Disiplin 4: Multimedia Technology / Elektif Disiplin 4: System Analysis & Design Methodology
  Semester 6
 • Legal Privacy And Security Issues In E-Commerce
 • Strategic Management
 • Operations Management
 • Electronic Payment System
 • Elektif Disiplin 5: Public Speaking / Elektif Disiplin 5: Research Methodology
 • Elektif Disiplin 6: Database System / Elektif Disiplin 6: Management Information System
 • Elektif Umum 2: Pengantar Akhlak / Elektif Umum 2: Al-Tarikh Al-Islami / Elektif Umum 2: Falsafah Sains
  Semester 7
 • Latihan Industri